MİT tırlarına ilişkin haberleri nedeniyle ‘casusluk iddiasıyla’ tutuklanan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül için AYM’nin verdiği kararı Bekir Bozdağ da eleştirdi. Bozdağ, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmak için olağan kanun yollarının tüketilmesinin şart olduğuna dikkati çekti.
Bozdağ özetle şunları kaydetti: 
Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru incelemesinde ilk derece mahkemesinin yerine geçerek karar veremez. Aksi, yetki ve görev gasbı olur. 
Anayasa Mahkemesinin önceden verdiği bazı kararlar gibi son hak ihlali kararı da anayasanın hükümlerine açık ihlal oluşturuyor. Çünkü, kanun yolu tüketilmeden, hatta iddianame okunmadan ve yargılama başlamadan, bireysel başvuruyu incelemiş ve ihlal kararı vermiştir. Başvuruyu karara bağlarken, ilk derece mahkemesi gibi hareket etmiş ve ilk derece mahkemesinin gözetmesi gereken hususları gözetmiştir. Kanun yolları tüketildikten sonra önüne gelmesi muhtemel bir başvuru hakkında ihsası reyde bulunmuştur.
Anayasa’nın 153. maddesine göre AYM, iptal kararını gerekçe yazılmadan açıklayamaz. Anayasa Mahkemesinin verdiği son hak ihlali kararı, daha yargılamaya başlamamış mahkemeye ve yargı görevi yapanlara baskıdır, müdahaledir. İlk derece mahkemesinde daha iddianamenin okunmadan, savunma dinlenmeden, deliller değerlendirilmeden ve sanıkların mahkumiyetine, beraatine karar verilmeden, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı vermesi Anayasa ihlalidir. Yargılama sürerken, Anayasa Mahkemesinin, işin esasına girerek hak ihlali kararı vermesi, ayrıca açık bir yetki ve görev gasbıdır. Yargıya güven, yargının prestiji, eleştiri veya alkışlara göre değil, ancak usulde, esasta doğru kararlarla tesis edilebilir.”