Gökhan KAYA ANKARA

Türk Sağlık-Sen’in 14 Mart Tıp Bayramı öncesi yaptığı araştırma sağlık çalışanlarının yarısından fazlasının şiddete maruz kaldığını ortaya koydu. “Sağlık Çalışanlarının Memnuniyeti” anketine katılan toplam bin 131 kişiye yöneltilen “Son bir yıl içerisinde fiziksel veya sözlü şiddete maruz kaldınız mı?” sorusuna çalışanların yüzde 55,3’ü “evet” diye cevap verdi. Kadın çalışanların yüzde 67,2’si, erkek çalışanların ise yüzde 50,2’si şiddete maruz kalmaktan şikâyet etti. Ankette sağlık çalışanlarına şiddeti önleme adına yapılan çalışmaların sağlıkta şiddeti önleyip önlemeyeceğine ilişkin görüşleri de soruldu. Şiddet görenlerin yüzde 78,5’i, yapılan çalışmalarla sağlıkta şiddetin önüne geçilemeyeceğini düşünüyor. Ankette kadın çalışanların yüzde 77,5’i, erkek çalışanların ise yüzde 65,3’ü idareciler veya çalışma arkadaşları tarafından mobbinge (psikolojik baskı, yıldırma) maruz kaldığını ifade etti.  Ankete göre sağlık çalışanlarının yüzde 57,4’ü çalışma şartlarından memnun değil, yüzde 78,2’si ise fırsat olsa başka bir kuruma geçmek istiyor. Kurumdan ayrılmak isteme sebebinin de yüzde 42,6’sı amirlerin tutumu, yüzde 26,6’sı ücretler, yüzde 23,5’i iş yoğunluğu olarak açıklandı. Katılımcıların yüzde 7,2’si ise kendilerine yönelik şiddetten dolayı kurum değiştirmek istiyor.