"Van Persie ve Fernandao birlikte oynar mı" tartışmasına Kanarya'nın eski yıldızı da katıldı. 2004-05'te Anelka ile benzer bir durum yaşayan Nobre hem Hollandalı meslektaşına hem de Pereira'ya yol gösterdi:
 
"Anelka gelince yedek oturmaya başladım. Ama o 2 maç sonra Daum'a 'Nobre oynasın. Ligi benden iyi tanıyor' dedi. Van Persie ile Fernandao da birlikte oynayabilir. Fakat bu sistemle zor"
 
Fenerbahçe'de Hollandalı yıldız golcü Robin van Persie'nin yedek kaldığı için teknik direktörü Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlar yeni bir soruyu gündeme taşıdı: “Fernandao ile Van Persie birlikte oynar mı?” Birçok spor otoritesinin görüş bildirdiği konu hakkında Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Mert Nobre BUGÜN'e gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.
 
“Süper Lig kolay değil”
 
Fenerbahçe'de 2003-2006 yıl­la­rı ara­sın­da for­ma gi­yen Bre­zil­ya­lı, ben­zer bir du­ru­mu 2004-05 se­zo­nun­da Anel­ka­'nın Fe­ner­bah­çe­'ye ge­li­şiy­le ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. İs­viç­re 2. Lig eki­bi Wil 1900'da ka­ri­ye­ri­ni sür­dü­ren Nob­re, “A­nel­ka'nın ge­li­şiy­le ya­şa­dık­la­rım bu­gün ya­şa­nan­lar­la aşa­ğı yu­ka­rı ay­nı. Üç  yıl­dır Tür­ki­ye­'de olan Fer­nan­da­o li­gi da­ha iyi ta­nı­yor. Van Per­si­e, Türk fut­bo­lu­nu ve sis­te­mi­ni ya­vaş ya­vaş ta­nı­ya­cak. Çün­kü r ligde ko­lay bir lig de­ği­l” dedi.
 
“Daum ile sıkıntılıydık”
 
O dö­nem­de şim­di­ler­de Fer­nan­da­o'­nun bu­lun­du­ğu ko­num­da ken­di­si­nin ol­du­ğu­nu be­lir­ten Nob­re “Anel­ka ge­lin­ce ben ye­dek otur­ma­ya baş­la­mış­tım. An­cak  2 haf­ta son­ra Anel­ka maç top­lan­tı­sın­da Da­um'­a 'Bu kar­şı­laş­ma­da Nob­re ilk 11'de oy­na­sın. Şu an ken­di­si ben­den da­ha iyi ve li­gi de ta­nı­yor' dedi. Bu­nu çok az sa­yı­da fut­bol­cu söy­ler. Anel­ka­'nın bu ham­le­si ona kar­şı be­nim ba­kış açı­mı da de­ğiş­tir­miş­ti­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
“Asıl sorun sistemde”
 
Sonrasında Anelka'nın sağ açık kendisinin ise santrfor oynamaya başladığını belirten Nobre, “Van Persie milli takımda oynuyor ve Avrupa'nın önde gelen takımlarında oynadı. Fenerbahçe'de de oynamak istiyor. Bence Fernandao ile yüzde yüz birlikte oynayabilir. Ancak burada sorun şu ki; Fenerbahçe'nin bu sistemiyle iki forvet oynaması biraz  zor” diye konuştu.
 
Mert Nobre
 
SEZON    MAÇ    GOL
2003-04    21        12
2004-05    45        22
2005-06    41        21
 
Nicolas ANELKA
 
SEZON    MAÇ    GOL
2004-05    18         4
2005-06    37        12
 
Kaynak:Bugün