Esselamü Aleyke Eyyühen Nebiyyü Müzesi, Hazreti Muhammed'in hayatının tüm yönlerini simülasyonlarla anlatarak, ziyaretçilerine "Asr-ı Saadet"e yolculuk imkânı tanıyor. Simülasyon gösterilerinden etkilenen ziyaretçiler ise zaman zaman gözyaşlarına hakim olamıyor. Asr-ı Saadet döneminde kullanılan çeşitli araç ve gereçlerin örneklerinin de sergilendiği müzede kurulan televizyon kanalında Hazreti Muhammed'in hayatı anlatılıyor. Müzenin kurucusu olan ve Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiğini ifade eden Dr. Nasir Misfir Al Quariyşi Alzahrani, bütün mal varlığını müze için harcadığını belirterek, "Efendimiz için 500 kaside ve 4 bini aşkın beyit yazdım" dedi. Alzahrani, projenin bir hayır ve vakıf projesi olduğunu, aynı zamanda Türkiye'de de aynısını yapmayı hedeflediklerini anlattı.