Osmanlı'nın en etnik olduğu coğrafyalardan Filistin'de, Osmanlı izleri halen görülüyor. Filistin'deki bir camide Sultan II. Abdülhamid Han döneminde Osmanlı Matbaasında basılan üç Kur'an-ı Kerim olduğu tespit edildi.

MESCİDDEN TARİH ÇIKTI

Tarihi Filistin şehirlerinden olan ve bugün İsrail sınırları içerisinde kalan Tayyibe'de Sultan'da II.Abdülhamid döneminden kalma Kuran-ı Kerim bulundu.

Abdülhamid Han döneminde yaptırılan Ömer Bin Hattab camisinin müezzini Said Azim, iki ay önce camide başlayan tadilat esnasında mescitteki Mushafları incelerken söz konusu tarihi Kur'an-ı Kerimlerin varlığını keşfetti.