MURAT ÖZTEKİN

1847-1858 yılları arasında Osmanlı topraklarında seyahat eden Tchihatchef’in eseri “İstanbul ve Boğaziçi” adıyla İş Bankası Kültür Yayınları tarafından neşredildi. Rus seyyah eserinde Boğaziçi’ne ayrı bir rağbet göstererek İstanbul’un fiziki yapısı, iklimi, bitki örtüsü, hayvanları ve suları hakkında da detaylı gözlemlerde bulunuyor. Eserde, Antik Çağ yazarlarının aktardığı bilgileri, hikâyeleri, efsaneleri de anlatan Rus seyyah, okuyucusunu zaman içinde bir yolculuğa çıkarıyor. Eser görsel malzemelerle de 170 sene evvelinin İstanbul’unu gözümüzde canlandırmamızı sağlıyor.