Londra Kraliyet Akademisi Halk Sağlığı Fakültesinden araştırmacılar, "RNA müdahalesi" olarak adlandırılan, vücutta yüksek kolesterole sebep olan genlerin işleyişini bastırarak kandaki yağlanmayı azaltmaya yönelik terapiler üzerine yaptıkları deneylerde, hastalardaki kolesterol oranlarını 8 ay boyunca yarı yarıya düşürmeyi başardı.

Çalışma kapsamında ürettikleri "Inclisiran" adlı gen susturucu ilaçla 497 hasta üzerinde deneyler yapan bilim adamları, ilacın kolesterol seviyelerini bir ay içinde yüzde 51'e kadar azalttığını tespit etti.

Deri altına enjekte edilen ilacın plasebo versiyonunun uygulandığı kontrol grubu deneklerinde kolesterol seviyeleri altı ay içinde yüzde iki oranında artış gösterirken, tek seferde 300 miligram Inclisiran uygulanan hastalarda altı ay sonunda söz konusu seviyelerin ortalama yüzde 42 oranında azaldığı görüldü.

İlaç 300 miligramlık iki doz halinde uygulandığında ise hastalarda kolesterol seviyeleri altı ayda ortalama yüzde 53 oranında azaldı.

Düşük kolesterol seviyelerinin, tüm deney grubu hastalarda 8 ay boyunca devam ettiği belirtildi.

ORION-1 adı verilen klinik testin bulguları, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.