BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Küfürden teberrî etmedikçe Allah'a dost olunmaz...

Bugün bütün dünyada, gerek îmânı ve küfrü tanımakta, gerekse ibâdetleri doğru yapmakta, câhillik özür değildir.
 
Dilimizin âfetleri -2-
Dilimizle işlediğimiz en büyük günah küfürdür. Müslümanın birinci vazifesi, şirkten ve küfre sebep olan bütün sözlerden ve hareketlerden uzak durmaktır. “Küfürden teberrî etmedikçe tevellî olmaz” sözü meşhurdur. Yani, küfre sebep olan her sözden ve her işten uzaklaşmadıkça, Allaha dost olunmaz. "Birgivî vasıyyetnâmesi"nde diyor ki:
"Kâfirlerin ibâdet olarak yaptıklarını ve kâfirlik alâmeti olan ve İslâmiyeti inkâr etmek ve inanmamak alâmeti olan ve tahkîr etmemiz vâcib olan şeyleri yapan ve kullanan kâfir olur, îmanı gider. Bunlar, ölümle veya bir uzvun kesilmesi ile veya bunlara sebep olan, şiddetli dayak, hapis, bütün malını almak ile tehdît edilmedikçe kullanılamaz. Bunlardan meşhûr olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapan da, kâfir olur. Meselâ, papazların ibâdetlerine mahsûs şeyi kullanmak küfür olur. Buna (Küfr-i hükmî) denir. Onlara mahsûs olan şeyleri kullanmanın küfür olduğu, İslâm âlimlerinin temel kitaplarında yazılıdır. Din cahilleri, Müslümanları aldatmak için, kâfirlerin âdetlerini, bayramlarını, Müslüman âdeti, Müslümanların mübârek günü diyerek, bunların gâvurluk ve kâfirlik olduğunu örtmeye uğraşıyorlar. Büyük Kostantin'in Hristiyanlık dînine karıştırdığı (Noel) gecesini ve Cemşîd'in ortaya çıkardığı (Nevruz) günü Mecûsî bayramını, millî bayram olarak tanıtıyorlar. Müslümanların bugünlerde bayram yapmalarını istiyorlar. Genç ve sâf Müslümanlar bunlara aldanmamalıdır... Bugün bütün dünyada, gerek îmânı ve küfrü tanımakta, gerekse ibâdetleri doğru yapmakta, câhillik özür değildir. Meşhûr olan din bilgilerini bilmediği için aldanan, Cehennemden kurtulamayacaktır. Allahü teâlâ, bugün, dînini dünyanın her tarafına duyurmuş, îmânı, helâli, harâmı, farzları, güzel ahlâkı öğrenmek pek kolaylaşmıştır. Bunları, lüzûmu kadar öğrenmek farzdır. Öğrenmeye lüzûm görmeyen, ehemmiyet vermeyen kâfir olur."
Hindistan'da yetişen büyük âlim İmâm-ı Rabbânî hazretleri "kuddise sirruh" buyuruyor ki: “Hindûların bayram günlerine [ve ateşe tapınanların Nevruz günlerine ve Hristiyanların Noel gecelerine ve diğer paskalyalarına] hürmet etmek ve o zamanlarda, onların âdetlerini, onlar gibi yapmak, şirk olur. Küfre sebep olur. Kâfirlerin bayramlarında, Müslümanların câhilleri ve hele kadınlar, kâfirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri, Müslüman bayramı zannediyor ve kâfirler gibi, birbirlerine hediye gönderiyorlar. Eşyâlarını, sofralarını kâfirlerin yaptığı gibi, süslüyorlar. O geceleri, başka gecelerden ayırt ediyorlar. Bunlar hep şirktir, kâfirliktir. [3/41. Mektûb]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
619661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/619661.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT