BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır..."

Resûlüllah Efendimiz buyurdu ki: "Bir kimsenin: 'İnsanlar helak oldu!' dediğini duyarsanız, bilin ki o, kendisi, herkesten çok helak olandır."
 
Dilimizin âfetleri -31-
Resûlüllah Efendimiz, dilin âfetlerinden kurtulmaları için ümmetine şunları tavsiye ediyor:
1. (Ümmetimde dört şey vardır, cahiliye işlerindendir, bunları terk etmeyeceklerdir: Haseble iftihar etmek. Nesebi sebebiyle insanlara ta'n etmek. Yıldızlardan yağmur beklemek. [Ölenin ardından] mâtem tutmak!) Resûlullah sözlerine şöyle devam etti:  (Matemci kadın, şayet tövbe etmeden ölecek olursa, kıyamet günü üzerinde katrandan bir elbise, uyuzlu bir gömlek olduğu hâlde [kabrinden] kaldırılır.) [Müslim, Cenaiz 9, (934).]
2. Hazret-i Âişe “radıyallahu anhâ” anlatıyor: “Bir adam, Resûlüllahın (sallallahü aleyhi ve sellem) huzuruna girmek için izin istemişti. Efendimiz aleyhisseselâm: "Bir aşiretin kardeşi ne kötü!" buyurdu. Ama adam girince ona iyi davrandı, yumuşak sözle hitap etti. Adam gidince: "Ey Allah'ın Resûlü! Adamın sesini işitince şöyle şöyle söyledin. Sonra yüzüne karşı mültefit oldun, iyi davrandın" dedim. Şu cevabı verdi: (Ey Âişe! Beni ne zaman kaba buldun? Kıyamet günü, Allahü teâlânın yanında mevkice insanların en kötüsü, kabalığından korkarak halkın kendini terk ettiği kimsedir.) [Buharî, Edeb 38; Müslim, Birr 73]
3. Resûlüllahın (aleyhissalâtü vesselâm) yanında bir adam bir hitabede bulundu ve dedi ki: “Kim Allah ve Resûlü'ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur, kim de o ikisine isyan ederse doğru yoldan sapmıştır.” Bunun üzerine Resûlüllah Efendimiz (Sen ne kötü hatipsin. Şöyle söyle: "...Kim Allah ve Resûlüne isyan ederse..." buyurdular.) [Müslim, Cum'a  48; Ebu Davud, Edeb 85]
4. Resûlüllah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: (Allah'ın istediği ve falanın istediği, demeyin, lâkin şöyle deyin: 'Allah'ın istediği, sonra da falanın istediği.) [Ebu Davud, Edeb 84]
5. Resûlüllah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: (Bir kimsenin: 'İnsanlar helak oldu!' dediğini duyarsanız, bilin ki o, kendisi, herkesten çok helak olandır.) [Müslim, Birr 139; Muvatta, Kelam 2]
6. Resûlüllah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: (Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı alenî işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama, sabah olunca o; 'Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!' der. Böylece o, geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu hâlde, sabahleyin, üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı alenî işlemenin bir çeşididir.) [Buharî, Edeb 60; Müslim, Zühd 52]
7. Resûlüllah (aleyhissalâtü vesselâm) buyurdular ki: (Halka kıssa [mevize, nasihat] anlatma işini emîr veya [emîrin tayin edeceği] memur veya tekebbür sahibi yapar.) [Ebu Davud, İlm 13]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
623058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/623058.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT