BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

AİLE – ÖĞÜT

 “İhtiyaç sahiplerin tebessümle karşıla, verirsen teşekkür eder, vermezsen mazur görürler” d
 
 
 
Aşk ve bahar üzerine -1-                                
 
“Ko çogalsun ruhun üstinde perîşân zülfün 
Çün kim eyyâm-ı bahâr olıcak artar sevdâ"
                                               Necâtî Beg
Cemre düşer ilkin havaya, sonra suya ve toprağa. Derler ki: “Cemre kor durumundaki ateştir.” Düştüğü havayı, suyu ve toprağı ısıtır; bir cûş-u hurûş başlar tabiatın sinesinde ve her şeye sirayet eder. Bir kıpırtı, bir heyecan ve bir esrarlı helecan olur sarar her yanı. Şimdi bir ölüm uykusundan uyanır gibi mahmurdur âlem.
Toprağın, suyun ve havanın sinesine nazil olan cemre, dirilişin ateşini tutuşturmuş ve her şeyi hazreti İsrafil’in suru gibi ölüm uykusundan ayağa kaldırıp harekete geçirmiştir ki buna bahar denir.
Baharın habercisi cemrenin kor gibi düşüşünden mülhem düşündüm ki; onunla mütenasip olarak her baharda insanın sinesine cemre gibi düşüvermektedir aşk. Çıkıp dağlara, ovalara seyran eyledim.
Eriyen kara, ısınıp kıpırdanan toprağa, başını mecnun gibi taştan taşa çalan coşkun sulara... İnsanın içini titreten rüzgârların toprağın saçlarını okşayan bir letafete dönüşmesine, utangaç bir âşığın tebessümü gibi kırlarda birer ikişer açmaya başlayan çiçeklere, aldığı haberin ürpertisini hissettiren dallara ve tomurcuklara müteharri bakışlarla baktım bir zaman ve dedim ki: 
Toprağın bağrına cemre düşünce 
Sular engelleri yıkıp aşınca 
Gönlüm nev-bahara uyup coşunca
Türküler söylerim duyar mısın ey yâr?
Sen misin çiçek çiçek açan ilkbahar?
                                      Şaban Çetin
 
 
 
 
ŞİİR
 
             Sevgi Yolu
 
İnsan ki düşünür, irdeler, sorar
İnsan ki kendine bir dünya kurar
Boş yerde arayan, boş yere arar
Saadetin yolu sevgiden geçer
 
Dünyada huzuru arayan insan 
Gözetir her şeyde bir iz, bir nişan
Kardeşlik, dünyada en güzel lisan
Nezaketin yolu sevgiden geçer
 
Sevgi niteliktir, sevgi nicelik
Sevgiyle açığa çıkar güzellik
Sevgiyle dünyaya bakar incelik
Zarafetin yolu sevgiden geçer
 
Sevgiyle insana insan denilir
İnsan ki beşerdir bazen yanılır
Elbet yanlış yoldan geri dönülür
Adaletin yolu sevgiden geçer
                       Hamit Demir
 
 
 
 
 
ESKİMEZ KELİMELER
 
MUKADDER:
Sözlükte takdir edilmiş, kaderde olan, tayin olunmuş, atanmış, kıymeti biçilmiş anlamına geldiği gibi kaza ve kader anlamında da “eğer nasip olursa” anlamında da kullanılmaktadır.
Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Oğluma” adlı şiirinde:  
"Biliyorsun ki oğlum, ortada ne sen varsın,
Ne seni yeryüzüne getirecek bir anne:
Bir gün cihana gelmen mukadderse, anlarsın,
Bu gelişten gözümü, gönlümü yıldıran ne?” 
dörtlüğünde mukadder kelimesi kullanılmaktadır.
 
ŞEB-İ YELDA:
Farsa “şeb” ve “yelda” kelimelerinden bir tamlamadır. En uzun gece anlamındadır. 21 Aralık gecesi Kuzey kutbu için yılın en uzun gecesidir. Bu kelime edebiyatımızda çok kullanılmıştır. Sevgilinin uzun siyah saçları bu kelimeyle resmedilerek dert ve sıkıntı içinde geçen uzun gecelere benzetme yapılmıştır.
"Şeb-i yeldada uzar fecre kadar kıssa-i aşk
Ta ki Mecnun bitirir nutkunu Leyla söyler."  Fuzuli
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
600398 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/600398.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT