BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

AİLE – ÖĞÜT

Eğer sana kötülük yapılmasını istemiyorsan, fena söyleyici, fena öğreticisi, fena düşünceli olma.
 
 
 
Bir çift neden boşanmak ister? -1-
 
Evlilik akdinin zıddı olan "boşanmak" Batı toplumunda aile kavramını yok etmiş durumdadır. Yapılan istatistiklerde birçok Batı ülkelerinde evlilik dışı yaşayanların, evli çiftlerin sayısını geçmiş olduğunu görmekteyiz.
Asıl korkunç olan bu anormal durumun Müslüman toplumları da ciddi manada tehdit eder duruma gelmiş olmasıdır.
Boşanmak kavramı İslami toplumların din, inanç ve kültürel hayatlarına, aykırı bir kavramken nasıl oldu da, onları tehdit eder bir hâle geldi?
Boşanmak deyince sadece karşı iki cinsin birlikteliğini sonlandırması şeklinde anlıyorsak, karşımızdaki devasa sorunu anlamamışız demektir!
Çok büyük hayallerle hayatlarını birleştiren bir çift neden çok zor olan bu yolu seçer?
Ekonomik sebepler... Aile baskısı... Örf-âdet ve karakter uyuşmazlığı... Karşılıklı sevginin tüketilmesi, diye özetleyebileceğimiz boşanma için gösterilen bu sebeplere, ülkemizde kadınların, hayat standartlarını, iyileştirmek için son dönemde AK Parti hükûmeti tarafından çıkarılan yasa ve düzenlemeleri de ekleyebiliriz. Her ne kadar iyi niyetle çıkarılsa dahi bu düzenlemeler, pratik hayatta, boşanmaları artırmış. Ayrıca kadın ölümlerinde kayda değer bir artış gözlenmiştir.
Erkek egemen olan bir toplumda, çıkarılan düzenlemelerle erkek bir nevi kadınlara karşı adalet önünde korumasız hâle getirilmiştir.
Yasanın kendisine verdiği öz güvenle bir bayan, basit gerekçelerle, hemen boşanma yolunu seçebiliyor. Çünkü bir bayan;
*Kocası için eve yaklaştırmama kararı aldırtabiliyor,
*Polis koruma talep edebiliyor.
*Kocasının tüm kazanımlarına ortak olabiliyor,
*Tazminat ve nafaka talep edebiliyor,
*Ergen yaşa gelmeyen çocukların velayetini alabiliyor.
Ve de mahkemede davaya bakan kadın hâkim ise erkeğin mağduriyeti katlanarak artabiliyor.
Eşiyle boşanma süreci yaşayan bir erkek, aileden kendisine miras kalan kendi evinde dahi oturamayıp boşanacağı “düşmanım” dediği bir kadına evini bırakmak zorunda kalabiliyor.
             Nejdet Demirel
 
 
ŞİİR
 
      Nefsime not!
 
Ey nefsim!
En büyük düşmanımsın
Her nefesi gafletle alırsın
Ölüm ensemde kol gezerken
Yıllar sonranın hayalini kurarsın
 
Sanır mısın yaptığın yanına kalır
Her söylediğinin hesabı sorulur
Yarın Hakkın divanında
Bütün azalarım şahit olur
 
Kalbim karanlık dipsiz kuyu
Amel defterim günah dolu
Bir sevap yazılmış mı bilmem
Geçen zaman pişmanlık dolu
 
Rabbim hilelerinden korusun
İmanımızı muhafaza buyursun
Bu satırlarımı okuyanlar
İnşallah bana da duada bulunsun.
            "Şiir avcısı" (T.B.)/Bayburt
 
 
ESKİMEZ KELİMELER
 
MÜMESSİL:
Türk Dil Kurumunda karşılığı bir tek “temsilci” olarak belirlenen kelimenin kendi orijinal hâlini tam beş ayrı yerde kullanabiliyordunuz.  1- Vekâlet eden, 2- Bir kimseyi veya topluluğu temsil eden, 3- Benzeten, 4- Kitap bastıran, 5- Rol yapan… Yakın geçmişte sınıf başkanlarına da “sınıf mümessili” denilirdi.
 
MÜTESELSİL:
Türk Dil kurumunda karşılığı “zincirleme” olarak belirlenen kelimenin orijinali Arapça silsile kökünden gelmektedir. Hâlen en çok hukukta kullanılan bir kelime olarak birden çok kimsenin, bir borcun veya zararın ödenmesinden, zincirleme olarak ve tek başına sorumlu olması anlamında kullanılır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
600662 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/600662.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT