BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kıymetini anladık mı?

 
 
Günümüzde okullar da tatil oldu koronavirüs sebebiyle… Tatil olsa da gitmesek dediğimiz okullarımız bir anda bizim için ne kadar kıymet kazandı… Bazen gözümüzde sıradanlaştırdığımız öğretmenlerimize aslında birkaç gün içinde hasret duymaya başlamadık mı? Gelin şimdi yeniden bakalım öğretmenlik mesleğine… Öğretmenlik mesleğini yapabilmek için belli bir dal veya branşta özel eğitim sâhibi olmak ve pedagojik formasyona sâhip olmak gereklidir. Öğretmenlik mesleğinde eğitim ve öğretim birlikte yürütülmekte, öğretilen bilgiler hayatta uygulattırılmaktadır.
Öğretmenlikte bilgi öğretmek, yol göstermek, aydınlatmak beraberinde gelenek ve göreneklerimize uygun eğitim ve terbiye etmek manasına gelen eğitim, temel esastır...
İyi bir öğretmende aranan özellikler öğrencilere iyi davranmak; onlara adaletli davranmak; güzel ve nezaket kurallarınca konuşmak; öğrencilerin dert ve dilekleriyle ilgilenmek; iyi kalpli, doğru ve güzel ahlâklı olmak; öğrencilerini renk ırk, ekonomik durum, inanç yönleriyle asla yargılamamak… Onları arkadaşlarının yanında küçük düşürücü söz ve hareketlerden kaçınmak; olgun bir şahsiyet sâhibi, şakacı ve samimi olmak; mesleğini sevmek; öğretmenlikle ve alanıyla ilgili gelişme ve yenilikleri takip etmek… Anlatacaklarının öğrencilere faydalı olup olmadığını teyit etmek için öğrencilerinden geribildirim almak… Onların kişisel tutumları ve geçmişteki durumlarına bakmadan dersteki başarılarını objektif ve tarafsız olarak değerlendirmek… Ders araç ve gereçlerinden maksimum derecede faydalanmak ve öğrencilere de faydalandırmak…
Zararlı söylenti, dedikodu ve münakaşalardan uzak durmak… Kendine öz güveni olmak… Gayretli ve neşeli olmak… Her türlü güçlüklerle mücadele edebilmek… Olayların en kritik anında dahi kararını verebilmek… Bu özellikler ve hasletler bugün koronavirüs sebebiyle okullarda örgün eğitim verilemediği zamanlarda da maksimum şekilde devam etmek… Bu vesileyle fedakâr öğretmenlerimize saygılarımla…
          Zekeriya Tunç-İstanbul
 
 
 
ŞİİR
 
         Âşıklar ölmez!..
 
Ağabeyim, sana öldü diyorlar,
Ne ölmesiymiş, âşıklar ölmez.
Eyüpsultan’a gitti diyorlar,
Ne gitmesiymiş, âşıklar gitmez.
 
Koltuğun hiç boş kalmadı abim,
Senin güler yüzün solmadı abim,
Gösterdiğin yoldan dönmedik abim,
Ne dönülmesi âşıklar dönmez.
 
Senin davan bizim davamız oldu.
Sen gidince benim güllerim soldu.
Özlem, hasret, sevgin gönlüme doldu,
Ne sevgisiymiş bu, sevmeyen bilmez.
                    Zeynep Çağlar
 
 
 
UNUTULMAZ KELİMELER
 
MÜSTEŞRİK: Doğulu milletlerin (İslâm âleminin) tarihi, kültürü, örfü, âdetleri, din ve medeniyetleri üzerinde çeşitli maksatlarla araştırma yapan batılı Müslüman olmayan bilim adamı. Şarkiyatçı veya Oryantalist diye de bilinirler.
Müsteşrikliğin tarihçesi: İslâm ilimleri ile ilgilenen ilk batılının kim olduğu ve bu konudaki çalışmaların ne zaman başladığı tam olarak bilinmemektedir. Bununla beraber bazı batılı rahiplerin, o zamanın ilim merkezi olan Endülüs’e geldikleri, Emevilerin kurdukları İslâm üniversitelerinde okuyarak, Kur’ân-ı kerim ve Arapça eserleri kendi dillerine çevirdikleri, felsefe tıp ve matematik başta olmak üzere, bütün ilimlerde Müslüman âlimlere talebelik yaptıkları tarihî bir gerçektir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
612988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/612988.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT