BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İlk harfi doğru öğrenmek -2-

 
Eğitimden amaç dün anlatmaya çalıştığımız şekliyle "kendini arayan insan", Yunus Emre’nin asırlar ötesinden tarif ettiği "insan"ı yetiştirmek değil midir?
Nedir o? “İlim ilim bilmektir/İlim kendin bilmektir/Sen kendini bilmezsin/Ya nice okumaktır./Okumaktan murat ne?/Kişi Hakkı bilmektir./Çün okudun bilmezsin,/Ha bir kuru emektir.”
Seyit Ahmet Arvâsî de "Kendini Arayan İnsan" eserinde büyük bir eğitimci olarak bu hedefi göstermemiş midir?
Maddeci bir bakışla ister bir virüs isterse bir yıldız olsun, insana dehşetli bir korku ve endişe verir. O zaman her bir varlık rayından ve yolundan çıkan bir vasıta gibi olur. Oysa âlemde her şey zıtlıklar içinde birbirinden birbirine değişim dönüşüm içinde varlığını sürdürmektedir. Gecenin siyahından gündüzün beyazına geçiş vardır. Bu anlamda zerreden yıldızlara sinekten, kartala kadar her şey bir kanun dairesinde hareket eder. Hiçbir olay ve fiil yoktur ki yazılmış olan bir program ve kanunun dışında kalsın. Mana itibarıyla gerçek anlamından ve yörüngesinden uzaklaşan varlık, insan zihnini rahatsız ederek insandaki endişe stresin kaynağı oluverir.
İnsan kendisine verilen akıl nimetiyle geçmişi ve geleceği düşünür. Fakat bu akıl aklın tefsirinden habersiz ise, kendini güçlü hissettiğinde hep kendini aciz hissettiğinde ise hiç oluverir… O zaman hayat kendisine işkence oluverir. İnsan eğer kendini bu anlamda bilebilirse kendisinin ne hep ne hiç olmadığının farkına varacaktır.
Yahu! İşin yolunda, muvaffakıyet ve muzafferiyet yanında olunca (Hep), işlerin aksi, ters olduğu zamanında ise, kaderin cebri altında oyuncak bir (Hiç) diye iddia ettiğin o sen, bunlardan hangisisin? Hep misin, hiç misin?
Ey Âdemoğlu! Ey noksanlık ve taşkınlık içinde yüzen insan! Siz, ne hep ne de hiçsiniz! Herhâlde ikisi arası bir şeysiniz. Evet, insan icat etmekten, her şeye hâkim ve galip olmaktan, şüphesiz uzaktır. Fakat inkâr olunamayan bir hürriyet ve ihtiyarın, kendini hâkim kılan, bir arzu ve seçim hakkı vardır. İşte insanın eğitimden amacı bu olmalıdır. Bu olursa Hazreti Ali Efendimizin bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum denilen ruh yakalanmış olur.
        Halil Katmerlikaya-Amasya
 
 
ŞİİR
 
            Olur mu?
 
Eğer seviyorsan sakın incitme
Dilin yarasına sargı olur mu?   
Aşk denen bilmece bir yüce makam
Âşığa çok ağır sorgu olur mu?
 
Yükü aşk olanlar kötü düşünmez
Aşkın beldesinden kişi taşınmaz
Aşka yürümekle gönül aşınmaz
Aşkın yolculuğu kurgu olur mu?
 
Aşktır dilimizde en güzel zikir
Aşktır sonsuza dek yaşayan fikir
Aşktır gönlümüzde ebedi şükür
Seven bir gönüle kargı olur mu?
 
Geriye dönemez geçen saniye
Öyleyse dünyada düşmanlık niye?
Allah'tan insana büyük hediye
Sevginin özüne burgu olur mu?
 
Yalnızca insanda aşkın imzası                     
Üstün erdemlerle birdir hizası
Gönülden sevmenin nedir cezası?
Aşkın ülkesinde yargı olur mu?
 
          Kadir Fidan/Dağların Şairi
 
 
 
 
ENTERESAN BİLGİLER
 
 
KAÇKAR DAĞI: Karadeniz bölgesinin en yüksek dağıdır. Artvin, Rize ve Erzurum illeri sınırlarının birleştiği noktadadır. En yüksek yeri 3932 m olup Artvin il sınırları içindedir. Dağın yapısında volkanik ara tabakalı katmanlar vardır. Yüksek kesimlerinde 13 tane buzyalağı gölü bulunur. Bu göllerin hepsi 2700 metreden daha yüksektir. En büyüğü Deniz Gölü olup, çapı 300 metredir.
Dağın en yüksek kesiminde, kuzeye doğru dil biçiminde uzanan üç kısa vadi buzulu yer alır. En uzununun boyu 1,5 kilometreyi aşar ve Karadeniz kıyı dağları üzerindeki en büyük buzuludur. Kaçkar Dağının 2000 metreye kadar olan kısmı; lâdin, kızılağaç, sarıçam ormanları ile kaplıdır. Daha yüksek kesimler ise çayırlıktır. 1200 m yükseklikte Ayder Kaplıcası yer alır. Kaplıca suları çeşitli hastalıklara iyi gelmekte olup konaklama tesisleri mevcuttur.
Dağın yüksek kesimlerindeki çayırlara yazın yaylacılık amacıyla çıkılır. Doğu ve güney yamaçlarından kaynaklanan sular, Çoruh Irmağı'nın kollarını besler. Kuzey yamaçlarından çıkan sular ise Karadeniz’e dökülen Büyükdere’nin başlangıç kollarını meydana getirir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613840 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/613840.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT