BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim!

"Tahsil-i kemâlat, kem âlat ile olmaz" diyor atalarımız. Yani kemale, olgunluğa ulaştıracak eğitim; kötü, yanlış ve eksik aletlerle, kaynaklarla elde edilemez.
Nitekim Tanzimat'tan itibaren, medreselerimizde müspet ilimler rafa kaldırılmış, yüzümüz Batı'nın ilmine değil, bohem hayatına çevrilmiş; şiir ve romanlarımız bize ait olmayan dünyaları zikretmek suretiyle insanımızı kendi kültür pınarlarından alıkoymuş hem ilimde fende ilerlememiz asırlarca sekteye uğramış hem kendi kültürümüzden uzaklaştırmıştır.
Dinî, edebî, tarihî ve ananevi miraslarımızdan bîhaber (habersiz) nesiller yetiştirilmiş ve iki asra yakın bir müddet, aydın kisvesine bürünen ve topluma fayda sağlaması gereken isimler, milletine sırtını çevirmiş ve hemen her alanda insanımızın manevi değerleriyle hemhâl olmasını engellemekle kalmamış milletimiz hakiki benliğimize yabancılaştırmıştır. Asrımız ilim, teknoloji ve terakki çağıdır. Günümüzde, millet sevdalısı kıymetli şahsiyetlerimiz vesilesiyle, ilmen ve fikren müspet faaliyetler, sözde aydınların ferahlatamadığı insanımızı ve milletimizi müreffeh kılmakta ve manevi desteğin verdiği ulvi bir güçle milletimizin terakkisi için durmadan çalışılmaktalar. Artık tarihimiz, kültürümüz, edebiyatımız, sanatlarımız ve içtimai bütün değerlerimiz hakikatle ikrar edilmekte, yazılmakta ve umumi efkâr tarafından bu hakikatler kabul ve tasdik edilmektedir. Biz, sırtımızı Garb'a çevirmekle değil bir adım yol katetmek, varlığımızdan habersiz nesiller yetiştirmeye sebep olmuşuz. Cemil Meriç'in de dediği gibi: "Haçlıların en büyük zaferi, tarih kitaplarımızdır." Hamdolsun ki yavaş yavaş edebî ve tarihî kitaplarımız doğruyu anlatmaya başlamıştır. Büyüklerimiz "Bir dava, eğer millet sahip çıkarsa yürür ve büyür" buyurmaktadır. Şayet biz de, bu davanın neferleri olmak için bütün şahsiyetimizle, daima çalışırsak maarif kitapları da elbet bir gün hakikatin ışığıyla parıldamaya, bütün cihanı aydınlatmaya ve nesillerimize yol göstermeye mazhar olacak ve diplomalı cehalet asrı da yerini kadim kültürlerine bağlı, vatan ve millet aşığı, fedakâr ve asil nesillere bırakacaktır...
            Cüneyt Akçatepe
 
 
ŞİİR
 
    Bir hüzün defteri
 
Ömrünü sürüklediğin
Sessiz bir uğultudur yalnızlık.
İçinde hissedersin yürek sızılarıyla.
Ve akar gözlerinden.
Bir boşlukta bulunursun
Kaçmak istersin kendinden,
Ama kendine gelişindir
Unutma
 
Hızla Alçalan bulutlar gibi kapındadır
Yalnızlık denilen şey…
Her an her vakit bekler alaca karanlığında.
Gizliden yuvarlanmıştır İçinde acımazca.
Hele birde sesini duymayan
Anlayan olmadı mı, ne yapsan ne tutsan
Peşini bırakmayacaktır yalnızlık
Unutma
 
Üstelik kaçışı da yoktur yalnızlıktan
Hiçbir zaman da olmayacaktır.
Bir hüzün defterine döner günlerin.
Özgürlük serüveni midir yoksa yalnızlık
Bu hazda bu özgürlükte kaybolmak mı?
Her şeyi elinin tersiyle bir kenara bırakıp,
Gülerek başlamak istersin hayata.
Ama hayat gülmeyecektir
Unutma...
 
             Salih Sezgen
 
 
ENTERESAN BİLGİLER
 
 
LİNYİT: Bir çeşit kömür cinsidir. Yakıldığı vakit kilo başına 4600 kilokalori civarında enerji açığa çıkarır. Nemli olup nem oranı %20 ila %60 arasındadır. Karbon oranı %60-70 arasında değişir. Linyit, en çok elektrik enerjisi üretilen termik santrallerde kullanılır. Linyit yataklarına yakın bölgelerde, ısıtma maksatlı kalorifer kazanlarında, çıktığı şekli ile veya pulvarize hâle getirilerek kullanılır.
En zengin linyit yatakları, ABD’de bulunmaktadır. Toplam yakıt rezervlerinin %15’ini linyit teşkil etmektedir. Linyit, Türkiye’de de bol miktarda çıkarılmaktadır. Linyit kömürüne Trakya ve Anadolu’nun hemen hemen her yöresinde rastlanmaktadır. En önemli havzaları, Soma, Tunçbilek, Seyitömer, Çan, Muğla, Beypazarı, Erzurum ve Afşin-Elbistan bölgelerindedir.
Türkiye’de çıkarılan linyit kömürünün kalori değeri ortalama, kilo başına 3500 kilokaloridir. Ülkemizde linyit yatakları küçük, fakat sayıca fazladır.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
613911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/613911.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT