BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Herkes değerlidir -1-

Uzun yıllar “üstün zekâlı” denildiğinde; IQ testinde yüksek puan alan, “mantıksal-matematiksel zekâ”sı yüksek bireyler akla geldi hep. Zekâ ölçümü için Binet'in geliştirdiği, Stanford-Binet ve WAIS-R testleri kullanılmaktadır. Ancak, zekânın ne olduğunun tanımında eksikliklerin olduğunu yine ilgililer ifade etmektedirler.
Bu ekole göre “üstün zekâlı” sayılan bireylerin birçoğunun, müzik, sosyal vb. diğer zekâ türlerinde aynı yüksek performansı gösteremedikleri bir gerçektir. Boğaziçi, Bilkent gibi tanınmış üniversitelerin “sayısal” ağırlıklı bölümlerinden mezun olan nice kişilerin, “yöneticilikte” beklenen başarıyı aynı oranda sağlayamadıkları, bunun nedeninin de, fazla sosyal olamadıkları, personeli motive edemedikleri, iş doyumunu gerçekleştiremedikleri gözlemlenmektedir. Artık yönetici almak isteyen ünlü şirketler, aradıkları şartlar arasında, sosyal ve diğer zekâ türlerinin de bulunmasını istemektedirler.
Howard Gardner tarafından Çoklu Zekâ Kuramı keşfedildikten sonra, IQ’sü düşük olanlara “geri zekâlı” yakıştırmasının yersiz ve haksızlık olduğu, hemen hemen herkesin, herhangi bir veya birkaç zekâ türünde üstün olduğu anlaşılmıştır. Ancak bu kuram eğitime oldukça geç yansımıştır. Hâlâ kimi anne babalar, kimi çevreler, bazı eğitimci ve eğitim kurumları bu inceliği anlamamış ya da anlayamamış gözükmekte, çocuklara yersiz ve haksız yakıştırmalarda bulunmaktadırlar.
Gardner’a göre her insanda: 1. Mantıksal-Matematiksel, 2. Uzamsal [hem görmeyle, hem de zihin gözü denilen zihinde canlandırmayla ilgili] 3. Sözel, 4. Müziksel, 5. Varoluşsal, 6. Kinestetik [vücudunu son derece hassas ve yetenekli biçimde kullanma becerisi]7. İçsel, 8. Doğasal [tabiatı canlıları da dikkate alabilen] 9. Sosyal Zekâ türlerinden biri veya birkaçı bir arada bulunabilmektedir.
Zaten hiçbirimiz her alanda üstün meziyetlere sahip olamayız elbette. Bazılarımızın zihinsel kabiliyeti fazla olmayabilir. Fakat diğer zekâ türlerinden birkaçında üstünüzdür büyük ihtimalle. Çünkü hiçbir insan, her bakımdan negatif değildir. Yani her insanda mutlaka potansiyel güç vardır ve değerlidir.
           Seyfettin Karamızrak
 
 
ŞİİR
 
                 REGÂİB KANDİLİ
 
Şükürler olsun Rabbim! Geldi Receb-i Şerif;
Mânevî bir iklimin, yeliyle serinledik!
Kıymeti, Yaradan’dan; âciz kalır her târif;
Bir rahmet deryasıdır, bugünleri bekledik.
 
Şimdi Hakk’a sığınıp mağfiret dileyelim;
Regâible belki de, af olur kurtuluruz!
Ellerimizi açıp, ona boyun eğelim;
Bu sâyede İnşallah, sonsuz huzur buluruz!
 
Tâa ezelden ebede, duâlar ulaşmalı,
Gidenler bunu bekler, gelecekler geliyor,
İçten kopan niyazlar, asırları aşmalı;
Samîmi pişmanlıklar, günahları siliyor…
 
Mâdem kalmak imkânsız, hazırlanalım göçe,
Allah için gözyaşı, gönülleri parlatır,
Ömür, sermâyemizdir; sarf etmeyelim hiçe;
Karşılıklı duâlar, yolları aydınlatır!
 
İmânı kurtarmaktır, dünyadaki kârımız;
Resulullah aşkına, arzumuz bu olmalı;
O’na tâbi değilsek, nedir ki şiârımız?
Bu suâl zihnimizde, cevâbını bulmalı!
 
Rûha gıda Regâib, bize mübârek olsun,
Sonsuzluğa götürsün gecenin bereketi,
Rahmet sağanağından, gönül kabımız dolsun;
Yüce Rabbim, herkese; nasîp etsin Cenneti!..
 
                                         Ramazan Çetin
 
 
 
UNUTULMAZ KELİMELER
 
KABİL-KABİL-KABÎL: Okunuşu farklı telaffuz edilmekle birlikte günümüz Türkçesinde yazılırken aynı harflerden oluşan Kabil kelimesi aslında üç farklı anlamda kullanılmaktadır.
Birincisi Afganistan’ın başşehri olan ve Farsça bir kelime olan KABİL kentinin adıdır. İkincisi “ka” hecesinin uzun okunduğu KABİL kelimesi vardır ki bunun anlamı sıfat olarak kabul etme kökünden gelmektedir. 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Olan, olabilir anlamındadırDile, ifadeye zenginlik katan bir kelimedir.
Üçüncüsü yine Arapça “kabl” isminden meydana gelen 1. Soy, nevi, sınıf. 2. Zarf olarak türlü, gibi ve 3. Biraz evvel, az önce anlamına gelen Kabil kelimesidir, bunda da ikinci hecedeki i harfi uzun okunur KABÎL şeklinde.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
617657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/617657.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT