BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

“Adli Tatil” hakkında -1-

Yaklaşık iki hafta önce adli tatil başladı… Her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 1 Eylül’e kadar süren Adli Tatil ne anlama geliyor? Bu 43 günlük süre içinde yasalarımızda sayılan istisnalar hariç olmak üzere adliyelerde duruşmalara ara verilmesi ve adli tatile tabi olan davalar bakımından usul yasalarımızda belirtilen sürelerin durması/işlememesi anlamına geliyor.
Adli tatilde adliyeler ve avukat büroları açık durumda ve saydığımız işler dışında her türlü işlem yapılıyor. Adalet hizmetlerinin tatile çıkması tabii ki söz konusu değil.
6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’na göre; Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler; 103. Maddede aşağıdaki şekilde sayılmıştır.
MADDE 103-(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
          Av. İbrahim Birol-Amasya Barosu
 
ŞİİR
 
                     Var mı?
 
Acayip bir hâldedir, şu garip insanoğlu,
Herkes kendince haklı, suçluyum diyen var mı?
Bir şeyler yapar, bozar; kendine toz kondurmaz,
Kendi düşen ağlarmış, elde kabahat var mı?
 
Kimi bıkmış hayattan, kendine suçlu arar.    
Kimi kendince mesut, eğlenecek yer sorar.
Neden suçlu aranır, Yaradan kılmış karar,
Her şey yerli yerinde, eksik olan şey var mı?
 
Kimi bütün dertleri, kendisinde sanıyor,
Kimi kendi hâlinde, için için yanıyor.
Kimi denize düşmüş, yılana sarılıyor.
Denize düşen sensin, suyun günahı var mı?
 
İnsanları Yaradan hakikati gösterdi.
"Size en büyük rehber peygamberimdir” dedi.
Bir de akıl denilen, nimeti bize verdi.
Bunları bilmiyorsan, kimsenin suçu var mı?
 
Bu ömür nefes nefes, azalıp tükeniyor.
Ne kadar kazansak da, ancak rızık yeniyor.
İleride hesap var, ne çetin biliniyor.
İmtihan içindeyiz, bunu bilmeyen var mı?
 
             Mustafa Demiryürek-Konya
 
 
 
GÜZEL YURDUMUZ
 
GÂVUR DAĞLARI: Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki dağlara verilen isimdir. En önemlileri Adana Gâvur Dağı ve Erzurum Gâvur Dağı’dır. Adana Gâvur Dağı, Maraş’ın güneydoğusundan, Ceyhan Irmağı boyunca uzanır. Adana-Maraş yolu bu dağları Gâvur Dağı Geçidiyle aşar. Ayrıca bu bölgede Bahçe demir yolunun geçtiği Gâvur Dağı Tüneli bulunmaktadır. En yüksek tepesi 2259 metredir. Bu dağların güneyinde ve devamında Antakya’nın güneybatısında Asi Nehri'nin denize döküldüğü yere kadar uzanan dağlar ise Amanos Dağlarıdır. Erzurum Gâvur Dağı ise Erzurum Ovasının kuzeyindedir. Fırat Nehri bu bölgeden doğar. Dumludağı olarak da bilinen bu dağın en yüksek tepesi Dumludağ 3236 metredir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
620045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/620045.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT