BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Asıl değişen kim?

“Şehir mi insanı insan mı şehirleri değiştirir?..” Bunun için yaşananlara bakmak gerekir. Şehirler medeniyetlerin sembolleşen değerlerinin toplamıdır. Meseleye bizim medeniyetimiz üzerinden devam edecek olursak bizde şehirler cami merkezli ve etrafında mezarların olduğu bir anlayış hâkimdi. Bu çok anlamlı idi. Zira insanoğluna hayatın sonlu olduğunu, yaşadığı süre içerisinde bunun hesabının unutulmaması gerektiği hatırlatılırdı her daim. Çalışma hayatı beş vakit üzeninden planlanır ve verilen mücadelenin hangi dünyaya daha yakın olduğunun muhasebesi yapılırdı. Şehirler insana hükmetmez, istikamet veremez ve işin kadar şehirde bulun şuuru canlı tutulurdu. Şehrin silüetinde minareler ön planda olurdu. Binalar, çarşı pazar ihtiyaca göre planlanırdı. Esnaf bağırarak satış yapmaz, şimdilerdeki gibi camekânlarda satış adına ulu orta her şey sergilenmezdi. Modern dönemlerle birlikte ne oldu, asıl değişen kim?
Hepimiz artık çok iyi biliyoruz ki modern dönem hep tüketim üzerindedir ve buna engel olacak ne varsa şehir hayatında kendine yer bulamaz. Batı'da böyle olan anlayış bizim toplumlarımıza da sirayet ettirildi ve şehirler cami merkezli olmaktan çıkarıldı. İnsana "öteyi" hatırlatacak unsurlar olabildiğince şehir dışına taşındı. Öyle ya bir dakika sonrasında bile ne olacağını bilemeyen insanoğluna 7 yıl garantili ürünleri nasıl satacaksınız? Koca koca AVM’lere insanları nasıl toplayıp da mutlu(!) olmaları için bolca tüketmeleri gerektiğini; bunun için ‘şöyle giyinmelisin’, ‘sağlıklı yaşamak için şunları yemelisin’, kendine zaman ayırmalı tatile çıkmalı ve tatilde de şuralara şuralara gitmelisin, hayatında mutlaka şu şehirleri görmeli, şu filmleri seyretmeli, şu kitapları okumalısın vb. duygusunu nasıl kabul ettireceksiniz?
Sağlıklı bir toplum yaşadığı muhitini de kendi değerleri istikametinde dizayn eder. İçinde bulunduğumuz zaman dilimleri bize şu hakikati çok net gösteriyor. “İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız!..” Yani değerlerin hükmetmediği şehirler insana hükmetmeye devam ediyor.
         Ahmet Tunahan-Eğitimci
 
 
ŞİİR
 
    Seni düşünüyorum
 
Seni düşünüyorum
Kollarım bağlı
Gözlerim kapalı.
Nedenini bilmediğim akan gözyaşlarımla
Etimden, kemiğimden gelircesine
Seni düşünüyorum.
 
Tenime değen rüzgâr
Beynimin içinde kıvrılıp geziniyor,
Her bir esinti senden bir şeyler getiriyor
Duygusuyla nefes alıyorum.
Seni düşünüyorum.
Kollarım bağlı, gözlerim kapalı
 
            Sema Nur Alisinanoğlu
 
 
 
           Var mı?
 
Yine bir kış akşamı!
Hüzünlendim bakarken karanlığa!
Hâlimiz nice olur diye,
Rabbimize hamd ve şükür var mı?
 
Öylesine dalmışız ki gaflet ve dalalete,
Nerden gelip, nereye gidiyor ahvalimiz?
Bakıp da etrafımıza, olmayız biçare!
Düşmeden düşenlere elimiz var mı?
 
Gezip tozarız sonu düşünmeden!
Varacağımız aslolan vatanı,
Heybesi boş olan, geçer mi hesaptan?
Ölmeden ölümü bilenimiz var mı?
 
                Abdulkadir Yılmaz
 
 
 
KISA KISA...
 
Bilmeden olmak...
 
Her meselenin her an mütehassısıyız artık. Çabucak ulaşarak okuduğumuz kısa kısa, doğruluğu müphem ve tatsız kalıplarla kirlenmiş bir yığın ifadelerin büyüsüne mi kapılıyoruz nedir, hep en iyi bilen, en iyi anlayan, en mükemmel kavrayan biz oluyor, kendimizi bütün meselelerin arifi kabul ediyor, mütemadiyen etrafımızdakilere ahkâm veriyoruz.
"Bilmiyorum" demek çok zor artık. Elbette ki bilmek, öğrenmek ve bilinmeyeni ortaya çıkarmak çok kıymetlidir. Fakat bir anda damlanın deniz, sonra okyanus olması mümkün müdür? Kâinatta her vaka bir zamanın gereği değil midir? İşte yine merhum şair Ruhî, bilmeden olanların bu bilinmez girdabını bakın nasıl sunmaktadır:
"Gör zâhidi kim, sâhib-i irşâd olayım der,
Dün mektebe vardı bugün ‘üstâd olayım’ der.”
"Görünüşte hoca kesileni gör ki, insanlara doğru yolu gösteren irşat sahibi olayım der durur. Hâlbuki daha dün mektebe varmıştır, bugün üstatlık taslar..." 
Cüneyt Akçatepe
 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
621724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/621724.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT