BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Prim belgelerinde maddi hatalar

Prim belgelerinde maddi hatalar

Bilindiği gibi işverenler 506 sayılı yasanın 79. maddesinde belirtilen prim belgelerini yasal süre içinde düzenleyerek kuruma vermek zorundadırlar.Bilindiği gibi işverenler 506 sayılı yasanın 79. maddesinde belirtilen prim belgelerini yasal süre içinde düzenleyerek kuruma vermek zorundadırlar. Her ayın prim belgesi takip eden ayın sonuna kadar kuruma verilmelidir. Aksi halde mezkur yasanın 140. maddesine göre idari para cezası uygulanmaktadır. Sigorta prim belgelerinin yasal sürede kuruma verilmemesi halinde, işveren geçerli maddi hata ve mücbir sebebi ileri sürerek para cezası uygulanmamasını talep edebilir. Sosyal Sigortalar Kurumu21.02.1994 tarih ve 16-74 Ek sayılı genelge ile maddi hata ve mücbir sebep sayılacak durumlara açıklık getirmiştir. Buna göre, idari para cezası uygulanmayacak olan maddi hatalar şöyle sıralanmıştır; - Takdim - tehir (2100 yerine 1200 yazılması gibi) ve küsurat hatası gibi art niyet uyandırmayan hesap hatalarının düzeltilmesi amacıyla ek prim belgesi verilmesi. -Sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve kazanç toplamı açılarından usulüne uygun olarak düzenlenip yasal süre içinde verilen aylık sigorta primleri bildirgeleri ile aynı dönemlere ilişkin olarak yasal süresinde verilmiş olan dört aylık sigorta primleri bordrosundaki gün ve kazançlara ilişkin eksikliklerin veya hataların giderilmesi amacıyla sonradan ek dönem bordrosu verilmesi halinde, - Toplu iş sözleşmeleri gereği ödenmesine karar verilen geriye yönelik ücret farkları ile ilgili ek prim belgelerinin sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar Kurum’ a verilmesi halinde, - Ücretleri, Maliye Bakanlığı’nın vizesine tabi olması nedeniyle ödenmesine sonradan karar verilen resmi sektörde görevli sigortalı personel için vizenin gecikmesine bağlı olarak yasal süre dışında verilmek zorunda kalınan ek prim belgelerinin, vize işleminin gerçekleştiğinin ilgili kuruluşa intikal ettiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar verilmesi halinde, -Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara, kurum tarafından ödenen geçici iş görmezlik ödeneği dışında işverence, toplu iş sözleşmeleri hükümleri gereğince de ücret ödenmesi durumunda, ek ücret ödemesi ile ilgili ek prim belgelerinin istirahat süresinin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar verilmesi halinde, idari para cezası uygulanmayacağı belirtilmiş olmasına rağmen, bu nedenlerin birçoğu kurum üniteleri tarafından kabul edilmeyerek, idari para cezası uygulanmasına devam edilmiştir. Bu genelgeye ek olarak Sosyal Sigortalar Kurumu 30.5.2000 tarih ve 400114 Sayılı Genel Yazıyla uygulamayı biraz daha yumuşatarak, “asıl” aylık sigorta prim bildirgeleri yasal süresinde verilmiş olan aylar için; - Prim ödeme gün sayısını veya sigortalı sayısını ya da bunların her ikisini de içerecek şekilde düzenlenerek yasal süresi geçirildikten sonra verilen “ek” aylık sigorta primleri bildirgelerindeki prim tutarı cüz’i Kurum alacağını aşmıyorsa, -Prim ödeme gün sayısını ya da sigortalı sayısını içermesine karşın bu bildirgelerde matrah ya da prim tutarı kayıtlı değilse, -Sigortalı sayısında ve prim ödeme gün sayısında herhangi bir değişiklik olmadığı halde, ek bildirgeler, sadece prime esas kazanç miktarını veya prim tutarını içeriyorsa, idari para cezası uygulanmayacağını duyurmuştur. Kısa soru ve cevaplar Ayhan Şahin-Karabük: Verdiğiniz bilgilere göre, yaklaşık iki yıl daha çalıştıktan sonra prim ödeme gün sayınız 6000 güne çıkacaktır. Ancak sigortalılık süreniz 16 yıl olduğu için emekli olmak için en az 25 yıllık sigortalılık sürenizim tamamlanmasını beklemek durumundasınız. Buda yeterli olmayacak, yasanın öngördüğü yaş haddini beklemeniz gerekecektir. 4447 sayılı yasaya göre 54 yaşınızı ikmal ederek emekli olabilecektiniz. Ancak bu kural iptal edildi. TBMM’sinin yapacağı düzenleme ile emeklilik yaş durumunuz belirlenecek. Asım Gürleyen-Kastamonu: Bildiğiniz gibi muhtarlar Bağ-Kur sigortasına tabi olmak zorundadırlar. Siz muhtar seçildiğiniz tarihte başka bir kurumda sigortalı olarak çalışmadığınız için Bağ-Kur sigortasına girmeniz gerekiyor. SSK’dan emekli olabilmek için, muhtarlıktan sonra SSK sigortasına girip en az 3.5 yıl prim ödemelisiniz. İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek 3.5 yılı tamamlayabilirsiniz. Mustafa Kongur-Trabzon: Bağ-Kur’dan normal şartlarda emekli olabilmeniz için en az 25 tam yıl prim ödemeniz gerekmektedir. Ancak en az 15 tam yıl prim ödemek şartı ile 56 yaşınızı tamamlayarak emekli olabilirsiniz. Verdiğiniz bilgilerden yaklaşık 17 yıl prim ödediğiniz anlaşılıyor. Askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok. 56 yaşında yani 5 yıl sonra emekli olacaksınız. Recep Şen-Orhaneli: Emekli Sandığı’ndan erkek sigortalıların emekli olabilmesi içi normal şartlarda en az 25 yıl fiili hizmetin bulunması gerekmektedir. Verilerinize göre askerlik borçlanması dahil 19 yıllık hizmetiniz var. Yani yaklaşık 6 yıl daha çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. 4447 sayılı yasanın ilgili maddesi iptal edildiği için yaş haddi konusunda yorum yapamıyoruz. Yeni kanunu beklemek durumundasınız.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT