BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bakan sayısı

Bakan sayısı

Dünyanın 2. ekonomik gücü olan Japonya İmparatorluğu bakanlar kurulu 20 bakandan oluşuyordu. Geçen ay sayı 12’ye indirildi. Başbakan, 8 bakanlığı lağv ve ilga etti, başka bakanlıklara ekledi. Tasarruf gerekçesini gösterdi. -Söylemesi ayıp- p.c. 30.000 dolara yaklaşan Japonya’da iktisadî durgunluk varmış!Japonya -Türkiye gibi- üniter bir devlettir. Yani federal devletler gibi eyaletlerinde ayrı meclisler ve hükûmetler yoktur. Dünyanın 1. ekonomik gücü Amerika Birleşik Devletleri’nde bakan sayısı 14’tür. Geçen ay Başkan Bush, terör savaşı ile görevlendirdiği -her halde geçici mahiyette- 15. bakanlık ihdas etti. Hükûmetimizin Amerikan örneğini kabullenmiyeceğini, ABD’nin devlet (state) denen 50 eyaletinin her birinin ayrı senatosu, millet meclisi ve hükûmeti bulunduğunu ileri süreceğini biliyoruz. Ama Fransa’da -başbakan dahil- 15, İtalya’da 21, İspanya’da 15 bakan var. Hepsi üniter devlettir, eyalet hükûmetleri falan yoktur. Bütün devletlerin bakan listeleri her sene yayınlanan The Statesman’s Yearbook adlı yıllıkta mevcuttur. 200 devleti ayrı ayrı inceleyiniz. TC bakanlar kurulu sayısını hiç birinde bulamıyacaksınız. Zaten Türkiye Cumhuriyeti’ni, garip rekorlar ülkesi hâline getirdik. O ülkelerin politikacıları aklı kıt adamlar mı? O ülkeler, bizden daha kötü mü yönetiliyor? Bizde de bakan sayısını 16’ya, belki 14’e indirmek mümkündür. 20’ye bile razıyız. Daha fazla diğer devletlerin yanında gülünç duruma düşmeye katlanamıyoruz. 550 milletvekili ve 37 bakan... Devletin en üst kuruluşlarının hızını kesiyor. 37 kişilik bir bakanlar kurulunda nasıl bir müzakere mümkündür? Değildir! Kaldı ki, benim diyen demokrasilerin millet meclisleri 37 ministrable (bakan niteliği taşıyan) milletvekilini zor çıkartırlar. Milletvekili sayısını 400’e, bakan sayısını 20’den aşağıya çekebilen politikacılar, büyük meblağları tasarruf edeceklerdir. Bütün millet işte reform böyle olur diyecektir. Avrupa standartlarına yükseleceğiz. Bunlar az şey midir?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT