BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşsizlik sigortası primi düştü

İşsizlik sigortası primi düştü

4447 sayılı yasa ise uygulamaya giren işsizlik sigortası prim oranlarında indirime gidildi. 4447 sayılı kanun işsizlik sigortası primi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77 ve 78’inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından yüzde 2 sigortalı, yüzde 3 işveren ve yüzde 2 de devlet payı olmak üzere toplam yüzde 7 oranında tahakkuk ettirilerek ilgili olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumu’na ödenmesi gerektiği belirtilmişti.4447 sayılı yasa ise uygulamaya giren işsizlik sigortası prim oranlarında indirime gidildi. 4447 sayılı kanun işsizlik sigortası primi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77 ve 78’inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından yüzde 2 sigortalı, yüzde 3 işveren ve yüzde 2 de devlet payı olmak üzere toplam yüzde 7 oranında tahakkuk ettirilerek ilgili olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumu’na ödenmesi gerektiği belirtilmişti. Ancak, 12.12.2001 tarih 4726 sayılı 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 61. maddesinin (f) bendinde; “f) 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci bendinin 2002 yılı için şu şekilde uygulanması hüküm altına alınmıştır; İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu kanunun 46’ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve devlet, işsizlik sigortası primi öder. işsizlik sigortası primi, sigortalının 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77 ve 78’inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından, yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payı olarak alınır” denilmek suretiyle 01.01.2002 tarihinden itibaren işsizlik sigortası primlerinin yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payı olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Hemen belirtelim ki ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeni ile söz konusu oranlar sadece 2002 yılında bu şekilde uygulanacaktır. 2003 yılına kadar başak bir değişiklik yapılmadığı takdirde, işsizlik sigortası prim oranları tekrar işveren için %3, işçi ve devlet payı olarak %2 uygulanmaya devam edecektir. İşsizlik sigortasından ödeme yapılmaya başlanmadığı için, fonda yaklaşık 2 katrilyon gibi çok yüksek bir birikim oluştur. Bu fonların zorunlu tasarruf ve konut kesintisinin akibetine uğramamasını temenni ediyoruz. SSK idari para cezalarına dikkat Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları asgari ücrete bağlı olarak hesaplanmaktadır. 506 sayılı Kanunun 140. maddesinde hangi şartlarda idari para cezası uygulanacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Daha önce açıkladığımız üzere, asgari ücret 01.01.2002 tarihinden itibaren artması nedeniyle SSK idari para cezaları da yükselmiştir. Buna göre, - İşyeri bildirgesinin işçi çalıştırılmaya başlanmadan en az bir gün önce SSK’ya verilmemesi (veya taahhütlü posta ile gönderilmemesi) halinde üç asgari ücret (3 x 222.000.750.-TL = 666.002.250.-TL.) - İşçileri için SSK’ya verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinin (istisnai haller dışında) çalışmaya başlamadan en az bir gün önce (inşaat işlerinde çalışanlar çalışmaya başladıkları gün, emekli çalışan işçiler ise bir ay içinde bildirilmeleri halinde süresinde bildirilmiş sayılmaktadırlar) SSK’ya verilmemesi (veya taahhütlü posta ile gönderilmemesi) halinde her bir işçi için bir asgari ücret (222.000.750.-TL.) - Aylık sigorta primleri bildirgesi ile dört aylık dönem bordrolarının süresinde SSK’ya verilmemesi (veya taahhütlü posta ile gönderilmemesi) halinde ise her bir belge için iki asgari ücret (2 x 222.000.750.-TL = 444.001.500.-TL) tutarında idari para cezası uygulanacaktır. SSK tarafından uygulanan idari para cezaları yasa ile düzenlenmiş olup herhangi bir şekilde indirime gidilmesi söz konusu değildir. Sigorta bildirgeleri için uygulanan idari para cezalarında vergide olduğu gibi uzlaşma yolu açık değildir. Bu nedenle işverenlerin ve ilgililerin dikkatli olmalarını öneriyoruz.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 96840
  % -0.05
 • 5.793
  % -0.19
 • 6.5136
  % -0.06
 • 7.5167
  % -0.22
 • 238.007
  % 0.06
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT