BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yazı sevdalısı

Yazı sevdalısı

Emin Barın’ın hat koleksiyonu, ciltleri ve grafik uygulamalarından oluşan “Bir Yazı Sevdalısı: Emin Barın” isimli sergi, bugünlerde takip edilebilecek en önemli etkinliklerden biri olarak dikkat çekiyor.Klasik hat sanatımızı Batı’nın grafik sanatıyla buluşturdu; geleneksel kalıpları kaldıran, cesur yaklaşımlarıyla -yeni bir Karahisarî gibi- bu “eski” sanatı yeniledi, canlandırdı. O “yeni yazı” ile yazdı: Kendi deyişiyle “hat sanatının ve üretkenliğinin oluşturduğu bir geleneksel mirasın temel ilkelerinin, Latin harfleriyle de yaşatılacağını” gösterdi. O aynı zamanda bir cilt sanatçısıydı: Hem Türk-İslam coğrafyasının hem de Batı’nın cilt sanatlarını derinliğine öğrendi ve en yüksek nitelik düzeyinde uyguladı. O bunca meziyetinin yanında tasarımcıydı da: Türk-İslam süsleme sanatlarından ilham aldığını çağdaş grafik öğeleriyle kaynaştırdı. İşte böylesi bir sanatçıydı, bir yazı sevdalısıydı Emin Barın... Babadan miras Barın, hat sanatını Latin harfleriyle yeni bir anlam kazandırmak istedi. O eski hattın rüzgarıyla Kûfi, Celî, Sülüs istifler yazdı. Ama hat sanatına pek yatkın olmayan Latin harfleriyle de aynı ustalıkta eserler ortaya koydu. Emin Barın, hüsn-ü hat ve cilt sanatıyla çok küçük yaşlarda tanıştı. Dedesi müderris, babası ise hattat, müzehhip ve mücellitti. Barın’ın öğrencilerinden Prof.Dr. Önder Küçükerman’la yaptığı bir sohbet sırasında “Bak oğlum bu sanatla çok uğraştım, çok eser verdim, insan yetiştirdim... Ama bir gün baktım ki, eski yazı sanatı sanatını bilenlerin azaldığını gördüm... İşin garibi bunu bilenler azaldıkça, elimdeki bilgiyi koruyup gelecek kuşaklara aktarmanın önemi ortaya çıkmaya başladı... Böylece eski hat sanatının yeni yorumları üzerinde çalışmaya başladım. Amacım, eski yazıyı diriltmek değil, hat sanatı gibi geleneksel bir mirasın temel ilkelerinin, Latin harfleriyle de yaşatılacağını gösteren bir mesaj vermekti...” diyordu. Sergi, Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde 30 Mart’a kadar gezilebilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT