BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İsteğe bağlı sigortaya sınır geliyor

İsteğe bağlı sigortaya sınır geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak TBMM’sine gönderilen yasa tasarısına göre SSK isteğe bağlı sigortaya sınırlamalar getiriliyor. Bu tasarı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun bazı maddelerinde ciddi değişiklikler yapılması öngörülüyor. Bunların başında ise isteğe bağlı sigorta primi ödeyenleri yakından ilgilendiren isteğe bağlı sigorta uygulamasında yapılacak değişiklikler gelmektedir.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak TBMM’sine gönderilen yasa tasarısına göre SSK isteğe bağlı sigortaya sınırlamalar getiriliyor. Bu tasarı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun bazı maddelerinde ciddi değişiklikler yapılması öngörülüyor. Bunların başında ise isteğe bağlı sigorta primi ödeyenleri yakından ilgilendiren isteğe bağlı sigorta uygulamasında yapılacak değişiklikler gelmektedir. Bilindiği gibi halen bağlı sigortaya girmek için 506 sayılı SSK yasasına göre tescil edilmiş olmak, yani sigorta sicil numarası almış olmak gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir işte çalışmamak, isteğe bağlı sigortaya giriş için yazılı istemde bulunmak gibi şartlarda aranmaktadır. Meclise gönderilen tasarıda bu şartlara ilaveten isteğe bağlı sigortaya giriş için en az 1080 gün sigorta primi ödenmiş olması zorunluluğu getirilmektedir. Önceden bir gün prim ödeyerek isteğe bağlı sigortaya girilebilirken, bundan sonra üç yıl prim ödemesi olanlar girebilecek. Bu değişiklik özellikle kadınlar iş hayatına sınırlı olarak girebilen ev hanımlarını olumsuz etkileyecektir. Ev hanımlarının sosyal güvenlikten yoksun kalmalarının önlenebilmesi için, isteğe bağlı sigorta önemli bir araçtır. Ancak isteğe bağlı sigortaya giriş şartlarının zorlaştırılması ve prim oranının yükseltilmesi özellikle ev hanımları için sıkıntı yaratacaktır. Prim oranı yükseliyor ama sağlık yardımı yok 506 sayılı yasada yapılacak değişiklikle, isteğe bağlı sigorta prim oranı %20’den %30’a çıkarılacak. Yani bu gün için en az 42 milyon prim ödeyen sigortalılar bu tasarının yasalaşması halinde 63 milyon ödemek zorunda kalacaklar. Ayrıca 210 milyon olan üst sınır ise 315 milyona çıkarılmaktadır. İsteğe bağlı sigorta prim oranının artırılırken, bu sigortalılar sağlık yardımı alamayacaklar. İsteğe bağlı sigortaya prim ödeyen sigortalılar sadece uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduklarından sağlık sigortası yardımlarından yararlanamamaktadırlar. Mevcut uygulamada prim oranı %20 olduğu için sağlık sigortası yardımı yapılmaması normal karşılanmaktadır. Ancak prim oranı %30’a çıkarırken sağlık sigorta yardımların için bir çalışma yapılmamaktadır. Halbuki iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primini çıkarıldıktan sonra, normal çalışanlar, işveren hissesi ile birlikte %31 oranında prim ödemektedirler. Aynı oranda prim ödeyecek olan isteğe bağlı sigortalılara sağlık sigorta yardımlarından yararlanma hakkı verilmemesi, sosyal güvenliğin evrensel normlarına ve anayasal eşitlik kuralına aykırıdır. Prim ödemeyenlerin sigortası iptal edilecek Sigorta primini ödemeyenler için 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsili Hakkındaki Yasaya göre gecikme zammı uygulanmaktadır. Bu gün için gecikme zammı tutarı %7’dir. Yeni tasarıda, üç ay prim ödemeyenlerin isteğe bağlı sigortalılığı iptal edilecek. Bu uygulamalar ile isteğe bağlı sigorta şartları ağırlaştırılmaya çalışılmaktadır. Yukarıda değindiğimiz gibi, sosyal güvenliklerini bu yolla sağlama imkanı olan ev hanımlarını olumsuz etkileyecektir. Kısa kısa kısa Sıtkı Işık-Düzce: Sosyal güvenlik sistemimiz içinde bugün askerlik borçlanması ve yurtdışı işçi hizmetleri dışında geriye dönük hizmet borçlanması yapılamamaktadır. Bu nedenle Askerlik sonrası ile hizmetli kadrosunda çalıştığınız 1981-1983 yılları arasındaki süreyi borçlanma imkanınız yoktur. Askerlik borçlanması yaptığınız için ayrıca bir borçlanmada yapamazsınız. Mektubunuzda doğum tarihinizi yazmadığınız için emeklilik tarihiniz ile ilgili daha somut bilgi veremiyoruz. S.Çayıteğmez-Samsun: Anayasa mahkemesi son günlerde sosyal güvenlik yasaları ile ilgili olarak bir çok iptal kararı verdiği için, bahsettiğiniz haberin hangisine ait olduğunu bilemiyorum. Ayrıca, bu tür haberler bazen gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Resmi gazetede yayınlanmayan iptal kararları ile ilgili haberlerin içeriği yanlış olabilmektedir. Sizi ilgilendiren asıl sorunuza gelince; Eşiniz SSK’dan emekli aylığı almaya başladıktan sonra, T.C. Emekli Sandığı sağlık karnesini iptal edecektir. Emekli Sandığı sağlık giderleri son yıllarda iyice yükseldiği için, başka bir sosyal güvenlik kurumundan aylık ve gelir alanların sağlık yardımlarını kesmeye başlamıştır. Emekli Sandığının yapmış olduğu b u uygulama yasaldır. Önceden herhangi bir araştırma yapmadan eş ve çocuklara sağlık yardımı vermekteydi. Mehmet Ergün-Zeytinburnu: Sigorta başlangıcınız 1 Ocak 1977 olduğu için 4447 sayılı yasa gereği, SSK’dan 45 yaşınızı ikmal ederek en az 5000 gün prim ödemesi ile emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi 4447 sayılı yasanın bu maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Ancak 23 Mayıs 2002 tarihine kadar TBMM’sine yeni düzenleme yapması için süre verildi. Eğer bu tarihe kadar yeni bir kanun çıkar ise, emeklilik durumunuzu tekrar değerlendirmek gerekecek. Böyle bir yasa çıkarılmazsa, hukukçuların genel kanaatine göre, 25 yıl ve 5000 günü tamamladığınız için önce SSK’ya emeklilik başvurusu yapacak, başvurunuz kabul edilmezse dava açmanız gerekecektir. Şimdilik beklemenizi tavsiye ederim. Ali Köseoğlulları-Bursa: Bağ-Kur Bursa İl Müdürlüğü’nün yazısından 1 Nisan 1984-31 Aralık 1984 tarihleri arasında prim ödemediğiniz için bu süre isteğe bağlı sigortalılıktan sayılmamıştır. Halbu ki siz bu süre içindede primlerinizi ödediğiniz iddia ediyorsunuz. Ancak, Bağ-Kur sigortalısı bir kişinin vergi mükellefiyeti sona erdiği halde, düzenli olarak prim ödemeye devam ettiyse, bu süreler isteğe bağlı sigortalılıktan sayılmaktadır. Eğer vergi mükellefiyetinden sonra sigorta primleri düzenli olarak ödenmediyse, yani sonradan gecikme faizi ile birlikte ödeme yapıldıysa, bu süreler isteğe bağlı sigortalılıktan ve dolaysıyla hizmetten sayılmamaktadır. Siz 1982-1985 yılları arasında düzenli prim ödemesi yaptıysanız, makbuzlarınızı göstererek hizmet kazanabilir ve aylık bağlatabilirsiniz. Tekrar ediyorum, vergi mükellefiyetinizden sonra her ay düzenli prim ödemiş olmanız gerekiyor. Sonradan ödenen primler isteğe bağlı sigortadan sayılmaz. Bağ-Kur uygulaması bugün için böyledir. Primlerinizi sonradan ödediyseniz, tek çare mahkeme yolu ile hizmet saydırmaktır. Kübra Aygün-Zonguldak: Verdiğiniz bilgilere göre, 5000 gün prim ödemesi ve en az 15 yıl sigortalılık süresiniz tamamlamış bulunuyorsunuz. Ancak 4447 yasa gereği, 52 yaşınızı ikmal etmeniz gerekiyor. 22 Mart 2003 tarihinden itibaren SSK’ya emeklilik müracaatı yapabilirsiniz. (Sorunuza son olarak SSK’ya en az 1260 gün prim ödediğiniz varsayılmıştır.)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98991
  % 0.53
 • 5.5628
  % -2.49
 • 6.4211
  % -2.84
 • 7.3095
  % -2.49
 • 219.503
  % -1.98
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT