BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > OECD: Derdiniz istikrarsızlık

OECD: Derdiniz istikrarsızlık

İki turlu seçimin gündeme geldiği bu günlerde ‘Türkiye’nin röntgeni’nden de aynı teşhis çıktı Ekonomİk İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan ve AB’nin adaylık sürecinde esas alacağı rapor taslağında, “Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusu, Avrupa, Ortadoğu ve Asya arasındaki stratejik pozisyonu, ülkeyi bölgenin ‘Ekonomi Kapısı’ haline getiriyor ancak sağladığı performans şaşırtıyor” denildi. Önce siyasi istikrar SİYASİ istikrarsızlık yüzünden ekonomik reformların zamanında gerçekleştirilemediğinin belirtildiği raporda, yabancı sermayenin de güvensizlikten korkarak ülke dışına gittiği kaydedildi. OECD raporunda; “Daha çok yatırım çekilebilmesi için, bürokratik işlemler azaltılarak, makro ekonomik istikrarın sağlanması gerekmektedir” denildi.ANKARA- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 150 sayfalık en geniş kapsamlı Türkiye raporunu hazırladı. Bir yılda hazırlanan ve resmen daha sonra açıklanması beklenen raporda, Türkiye’nin hem ekonomik hem de siyasal olarak yeniden yapılanma içerisine girilerek, ‘istikrar’ın sağlanması vurgulandı. Raporun, Avrupa Birliği (AB) tarafından, Türkiye’nin adaylık sürecindeki gelişmeleri görmek açısından esas alınması bekleniyor. Güven tahsis edilmeli Rapor taslağından derlenen bilgilere göre, ekonomik performansın artması, Türkiye’nin, sosyal refah hedeflerine ulaşmasına yardım edecek. Türkiye’nin, reformlarda önemli bir ilerleme kaydettiği vurgulanırken, düzenleyici reformların uygulanmasını bekleyen sorunların olduğunun altı çizildi ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler için şöyle denildi: “Hükümet kurumlarına karşı yeniden güven tesis edilmeli. Türkiye, durağan, devletin hakim olduğu ekonomiden, yenilikçi ve girişimci bir ekonomiye geçişi, sivil toplum kuruluşları ve piyasa düzeniyle tamamlamalıdır. Kamu sektörü, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verilebilirliliğini artırmalıdır. Kamuda, etkinlik ödüllendirilirken, yetersiz performans için müeyyideler uygulanmalıdır. Güçlü bir düzenleyici reform yönetimi sağlanmalıdır. Reformların gerçekleştirilmesinde, konunun halka anlatılması ve kamuoyu desteği büyük önem taşıyor. Bu desteğin sağlanmasında ise iletişime öncelik verilmeli.” Türkiye tarafından Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarına uyum için yapılan düzenlemelerin de, yeniden yapılanmada önemli avantajlar sağladığı belirtildi. OECD’nin raporu, Türk ekonomisini her yönden ayrıntılarıyla irdeleyen uluslararası tarafsız uzmanlarca hazırlanmış bir belge olması açısından önem taşıyor. Enerji sektörü çökebilir Rapor’da, elektrik fiyatlarını yükseltmenin etkin bir yol olmadığı, bunun sanayideki üretimi olumsuz etkileyerek ekonomik büyümeyi azaltacağı, nihai olarak da devletin vergi gelirlerinin de düşmesine neden olacağı bildirildi. Enerji ve telekomünikasyon sektörü reformlarının, ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıdığı, özellikle enerji reformunun, ekonomik büyüme için anahtar olduğu belirtilerek, enerji sektöründeki kamu kuruluşlarının mali durumlarının çok zayıf olduğu, reformun gerçekleştirilmemesi halinde, sektörün finansal olarak çökebileceğine işaret edildi. Türkiye’nin AB fırsatı Raporda, Türkiye’nin Örgüt üyesi ülkeler içinde en yüksek genç nüfus, büyüme oranına sahip olduğu, nüfusun yaklaşık üçte birinin 15 yaşının altında bulunduğu ve bu özellikleri nedeniyle “daha güçlü bir ekonomik performansı hakettiği” belirtiliyor. Gerek ekonomik krizler, gerekse AB adaylığının, Türkiye’nin uzun süredir devam eden kronik sorunlarının çözümünü sağlayacak refromların gerçekleştirilmesi için fırsat oluşturduğu belirtilen raporda, düzenleyici reformların gerçekleştirilmesi, yabancı yatırımın çekilmesi açısından da önem taşıdığı vurgulandı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT