BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bankacılar iki kanuna karşı

Bankacılar iki kanuna karşı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Mahalli İdarelere ilişkin yasada yapılan değişikliklere ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun`da yapılması istenen değişikliklere karşı çıktı.ANKARA - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Mahalli İdarelere ilişkin yasada yapılan değişikliklere ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun`da yapılması istenen değişikliklere karşı çıktı. TBB’nin, internet sayfasında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan “Merkezi İdareyle Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet İlişkilerinin Esasları ile Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na yönelik şu görüşler açıklandı: “İşlemler üzerine getirilen yükler yatırımcılar ve/veya kaynakları kullananlar tarafından karşılanmak zorundadır. Bu durum işlem hacminin düşmesine veya kaynak maliyetinin yükselmesine, üretilen hizmet ve ürünün fiyatına, nihai olarak tüketiciye ve tasarruf sahibine yansımaktadır. Büyümenin son derece önem kazandığı bir dönemde, mali piyasalara getirilecek ek yükler piyasaların daha da daralmasına neden olabilecek, bu durum büyümenin sağlanmasını güçleştirecektir. Mali sektör üzerindeki doğrudan ve dolaylı yüklerin azaltılarak, mali kaynakların büyütülmesi, etkin ve verimli kullanılması için yoğun bir çabanın harcandığı bir dönemde, mali sektöre getirilen ek vergi yükleri ekonomik faaliyeti daha da olumsuz etkileyeceğinden, Tasarının 45`inci maddesinin (6) numaralı bendi metinden çıkarılması önerilmektedir.” Tüketici yasası Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la ilgili olarak görüşlerini açıklayan TBB, kanun değişikliği metninin aynen yasalaşması halinde, tüketici kredilerindeki gelişmenin, dolayısıyla ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bildirdi. TBB’den yapılan açıklamada, “Tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda, kredi kuruluşlarının davranışlarının önemli ölçüde değişeceği, bunun sonucunda da tüketici kredilerindeki gelişmenin çok sınırlı kalacağı ve hem kredi kullananların hem de ekonomik faaliyetin olumsuz etkileneceğinin düşünüldüğü” ifadesine yer verildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT