BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tavşan, Yahudi ve Hurufiler

Tavşan, Yahudi ve Hurufiler

Tavşan yemek helaldir. Çünkü, Peygamber efendimize tavşan eti kebabı hediye getirdiler. Eshabına, (Bunu yiyin) buyurdu (Mecma’ul-enhür) Tevrat’ta tavşan yenilmez, dediği için, yenilmez demek yanlıştır.Tavşan yemek helaldir. Çünkü, Peygamber efendimize tavşan eti kebabı hediye getirdiler. Eshabına, (Bunu yiyin) buyurdu (Mecma’ul-enhür) Tevrat’ta tavşan yenilmez, dediği için, yenilmez demek yanlıştır. Tevrat’a uymamız emredilmedi. Kur’an-ı kerim, Tevrat’ın çok emirlerini nesh etmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Hem de bugün, doğru Tevrat hiçbir yerde yoktur. Yahudi İbni Sebe yolunda olan Hurufiler, onun gibi, tahrif edilmiş Tevrat’ı ölçü kabul ediyorlar. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (Sizde bulunan Tevrat’ı, Allahın birliğinde ve azap ve sevap ve iman bilgilerinde doğrulayan Kur’ana inanın!) [Bekara 41] (O Kur’an haktır. O zamanda bulunan Tevrat’ı tasdik eder.) [Bekara 91] (Kur’anı hak olarak indirdik. Daha önceki kitapları tasdik edicidir) [Maide 48] İmam-ı Beydavi hazretleri buyuruyor ki: Bu ayetlerdeki, Kur’an-ı kerimin Tevrat’ı tasdik etmesi demek, Kur’an-ı kerimin, Tevrat’ın haber verdiği kitap olduğunu bildirmektir. Allahü teala, Hz. İsa’nın sözlerini bildirerek buyuruyor ki: (Benden önce Tevrat’ta bildirilmiş olanları tasdik edici geldim. Size haram edilmiş olanları helal etmek için geldim.) [Al-i İmran 50] Bu ayet-i kerime açıkça gösteriyor ki, Hz. İsa’nın İncili, Hz. Musa’nın Tevrat’ını hem tasdik etmekte, hem de, ondaki haramlardan bazılarını helal yapmaktadır. İşte bunun gibi Kur’an-ı kerim, Tevrat’ı tasdik ettiği gibi, Tevrat’taki helal ve haram hükümleri de değiştirmiştir. Yahudi İbni Sebe yolunda olan Hurufiler, âyet ve hadislere yanlış mana veriyorlar. Kur’an-ı kerime yanlış mana verenin kâfir olacağı hadis-i şerif ile bildirilmiştir. Mesela, Cuma suresinin, (Tevrat’a inanmayanlar, kitap yüklü merkep gibidir) mealindeki beşinci ayeti, tefsir kitaplarında, şöyle açıklanmaktadır: (Tevrat’ın ahkamını yüklenmeye emredilmiş iken, yalnız okuyup emir ve yasaklarına uymayan Yahudiler, ilim kitaplarını yüklenip, boşuna eziyet çeken merkebe benzer) Tevrat, Allahtan gelen kitaptır. Fakat, şimdi Yahudilerin ellerinde bulunan kitap gerçek Tevrat değildir. Çünkü Yahudiler, Allahın gönderdiği Tevrat’ı değiştirdiler. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (Allahın kitabındaki, [Tevrat’taki] kelimeleri değiştirdiler.) [Maide 15] (Yahudilerden bir kısmı, Tevrat’taki emirleri, yasakları değiştirirlerdi.) [Bekara 75] İmam-ı Taberani’nin rivayet ettiği (Yahudiler Tevrat’ı terk edip kendi yazdıkları kitaba uydular) hadis-i şerifi, şimdi Yahudilerin elinde bulunan Talmut, Mişna ve Gamara adındaki Tevratların, Hz. Musa’nın getirdiği kitap olmadığını haber vermektedir. En’am suresinin, (Yahudilere her tırnaklı hayvanı haram ettik. Koyunun ve sığırın iç yağını da haram ettik) mealindeki 146. ayeti, iç yağının Yahudilere haram olduğunu bildiriyor. Onlara haram olduğu için Müslümanlara da haram olur, demek yanlıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT