BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İslamiyet teröre karşıdır

İslamiyet teröre karşıdır

Gazetelerdeki haber şöyle idi: Kuracağı örgüte finansman sağlamak için banka soyan Dr. Hakan İnce, ‘Her şeyi göze almıştım, karşı koyanı vuracaktım’ dedi. Yaptığı banka soygunlarından sonra yakalanınca, “Seyyit Kutub’un felsefesini Türkiye’ye yerleştirmek istiyoruz” dedi. (Milliyet 3.4.2002) Din ve toplum üzerinde araştırmalar yapan Fransız Prof. Jacques Rollet diyor ki:Gazetelerdeki haber şöyle idi: Kuracağı örgüte finansman sağlamak için banka soyan Dr. Hakan İnce, ‘Her şeyi göze almıştım, karşı koyanı vuracaktım’ dedi. Yaptığı banka soygunlarından sonra yakalanınca, “Seyyit Kutub’un felsefesini Türkiye’ye yerleştirmek istiyoruz” dedi. (Milliyet 3.4.2002) Din ve toplum üzerinde araştırmalar yapan Fransız Prof. Jacques Rollet diyor ki: İslamiyette şiddet yok. Teröristler, İbni Teymiyye’nin fikirlerini referans alıp, yörüngelerini buna göre çizen Hasan El-Benna, S. Kutub, Mevdudi gibi insanların fikirlerini pratiğe döktüler ve bugünkü radikal gruplar oluştu. (28.9.2001 tarihli Gazeteler) Yine İbni Teymiyye’nin fikirlerini pratiğe döken Muhammed bin Abdülvehhab, İngiliz casusu Hempher’in tavsiyelerine uyarak, kanlı çatışmalar neticesinde Suudi Arabistan’da Vehhabiliği kurdu. Çeşitli fitnelere sebep olan Usame bin Ladin de Suudi Arabistan’da yetişmiş İbni Teymiyyeci bir mezhepsizdir. 1906’da Mısır’da doğan Seyyit Kutub, makaleleri ve kitaplarıyla kendilerine “İslamcı” diyen fitnecilerin manevi liderlerinden biri oldu. 1954’te Mısır lideri Abdunnasır’a suikast girişiminde bulunmaktan tutuklandı. Serbest kaldıktan sonra yazdığı “Yoldaki İşaretler” adlı kitabıyla Mısır devletine darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 1967’de idam edildi. Dinimizde fitne çıkarmak haramdır. Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir. (Hadika) Ehli sünnetin dört hak mezhebinin dışında kalan mezhepsizler tarih boyunca fitne kaynakları olmuşlar, Müslümanları birbirlerine düşürmüşlerdir. Fransız profesörün de tespit ettiği gibi bunların manevi liderleri İbni Teymiyye’dir. Sonra bunu takip eden mason Efgani, mason Abduh ve birer mezhepsiz olan Reşit Rıza, Seyyit Kutub, Hasan El Benna, Mevdudi, Hamidullah ve bunların yolunda giden fitnecilerdir. İsmi “seyyid” fakat kendisi “fellah” olan S. Kutub’un masonlara nasıl maşalık yaptığını, başta Eshabı kiram olmak üzere ehli sünnet büyüklerine nasıl dil uzattığını, Kur’an-ı kerimi kendi kafasına göre nasıl tefsir ettiğini, İbni Teymiyyeci ve mason Abduhcu mezhepsiz bir sosyalist olduğunu Mezhepsizler isimli kitabımda açıkladım. S. Kutub’un kitapları, Türkçe’ye tercüme edilirken galiz hatalar çıkarılmıştır. Türkçe tercümelerinde bile ne zehirler kusmuştur. S. Kutub önceleri sosyalist idi. Ancak bir kimsenin öncelerinin sosyalist olması onu kınamayı gerektirmez. Fakat, dinimizi sosyalist açıdan anlatmakla, Marksistliğin tesirinden kurtulamadığı ve hâlâ sosyalistliğinin devam ettiği görülmektedir. Zekat konusunda ise Marksistliğini gizlememektedir. Üstad Necip Fazıl der ki: S. Kutub bir İbni Teymiyye meddahıdır. Ve kellesini kaptırdığı sosyalizm yularının zoruyla Hz. Osman’a adaletsizlik isnat eden ve dil uzatan bir bedbahttır. M. Şevket Eygi de diyor ki: “S. Kutub selefi ve mezhepsiz bir zihniyete sahiptir.” Zümer suresinin 3. ayetinin tefsirinde, (Bugün İslam ülkelerinde Evliyaya ibadet ediliyor, onlardan şefaat isteniyor) diyerek Vehhabi olduğunu gizlemiyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT