BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Allahü teâlânın doksandokuz ismi

Allahü teâlânın doksandokuz ismi

Hadis-i şerifte, Esma-i hüsnayı manası ile birlikte ezberleyenin Cennete gideceği bildirilmiştir. Sedece isimler okunup duâ edilirse duâ kabul olur. Esma-i hüsna şunlardır ...



Hadis-i şerifte, Esma-i hüsnayı manası ile birlikte ezberleyenin Cennete gideceği bildirilmiştir. Sedece isimler okunup duâ edilirse duâ kabul olur. Esma-i hüsna şunlardır: 1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. 2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. 3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan. 4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi. 5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak. 6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. 7- El-Mümin: İman nurunu veren. 8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan. 9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen. 10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran. 11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok. 12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden. 13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan. 14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan. 15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden. 16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak güçte. 17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren. 18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren. 19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren. 20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen. 21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan. 22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren. 23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan. 24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten. 25- El-Muız: Dilediğini aziz eden. 26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren. 27- Es-Semi: Mükemmel işiten. 28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören. 29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. 30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan. 31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf. 32- El-Habir: Her şeyden haberdar. 33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi. 34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok. 35- El-Gafur: Affı, magfireti bol. 36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren. 37- El-Ali: Yüceler yücesi. 38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok. 39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan. 40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan. 41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören. 42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan. 43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren. 44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten. 45- El-Mucib: Duâları kabul eden. 46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden. 47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan. 48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan. (Devamı yarın)
Reklamı Geç
KAPAT