BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağlıkta atılım

Sağlıkta atılım

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, herkesin faydalanabileceği ve mecburi bir genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, aile doktorluğu modeli üzerinde çalışma yaptıklarını bildirdi.ANKARA- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın tek çatı altında toplanması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde Genel Sağlık Sigortası’nın getirilmesi öngörülüyor. Sosyal güvenlik kuruluşlarının finansman açığının önlenmesi ve bu kurumlar arasında norm ve standart birliğinin sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde getirilmesi öngörülen Genel Sağlık Sigortası ile sosyal güvenlik kapsamı dışında olanlar da sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, genel sağlık sigortası ile SSK, devlet hastaneleri ve vakıf hastaneleri birleştirilecek ve bu hastanelerin hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak. Sosyal güvenlik kuruluşlarının birleştirilmesiyle birlikte, bu kuruluşların finasman açığının önlenmesi ve satın aldıkları sağlık hizmetlerinde ortak bir fiyatın belirlenmesi öngörülüyor. Genel Sağlık Sigortası ile birlikte aile hekimliği uygulamasına da geçilecek. Aile hekimleri bakmakla yükümlü oldukları ailelere birinci basamak sağlık hizmeti verecek. Aile hekimleri, ücretlerini bakmakla yükümlü oldukları ailenin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumundan alacak. 7 ayrı komisyon çalışacak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın tek çatı altında toplanması amacıyla, 7 ayrı komisyon oluşturuldu. Bu komisyonlar ve bağlı bulundukları bakanlıklar şöyle: Bilgi Enformasyon Komisyonu (Maliye Bakanlığı), Standartizasyon Komisyonu (Sağlık Bakanlığı), Sağlık Hizmetlerinin Fiyatlandırılması Komisyonu (Maliye Bakanlığı), Sağlık Hizmetlerinin Ortak Sunumu Komisyonu (Sağlık Bakanlığı), Prim Tahsilatının Hızlandırılması Komisyonu (Maliye Bakanlığı), Sağlık Hizmetlerinin Denetimi Komisyonu (Sağlık Bakanlığı) ve Genel Sağlık Sigortası Komisyonu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı). Sosyal Güvenlik Kurumları’nın tek çatı altında toplanması çalışmaları çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ 29 Kasım’da yeniden biraraya gelerek sürdürülen çalışmaları değerlendirecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT