BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ahıskalı Türklerin bitmeyen sürgün hayatı

Ahıskalı Türklerin bitmeyen sürgün hayatı

1941-1945 yılları arasında Alman ordusuna karşı, askeri eğitim görmeden 40 bin Ahıskalı cepheye sürüldü. Önlerinde Alman askeri, arkasında Kızılordu olarak 25 bin kişi, Alman ve Rus askerleri tarafından öldürüldü.1941-1945 yılları arasında Alman ordusuna karşı, askeri eğitim görmeden 40 bin Ahıskalı cepheye sürüldü. Önlerinde Alman askeri, arkasında Kızılordu olarak 25 bin kişi, Alman ve Rus askerleri tarafından öldürüldü. Geriye kalan 15 bin kişi savaş bitip Ahıska'ya dönünce evlerinde çoğu Ermeni ve Gürcülerin oturduğunu gördüler. Ve Orta Asya'da köy köy dolaşarak sağ kalan yakınlarını aradılar. Rusya adına Almanlara karşı savaşan ve çoğu sakat 15 bin kişi bu şekilde öldürülürken; Ahıskalıların sürgününde görev alan ve sürgüne gönderilenlerin üçte birinin ölümüne sebep olan NKVD mensuplarına Beria'nın teklifiyle Stalin tarafından ödül verildi. 25 kişi Birinci Dereceli Anayurt Savaşı Nişanı aldı. 18 kişi 2. Derece Anayurt Savaşı Nişanı ile mükafatlandırıldı. Cesareti için 67 kişi ve "Gösterdiği Öncelikli Hizmetler" madalyası ile 218 kişi ödüllendirildiler. (Stalin'in özel dosyada saklanan listeye göre) Rusya Devlet Arşivlerini inceleyerek "Meshetyalı Türkler, İtibarın İadesine Uzun Yol" isimli eseri yazan Prof. Nikolay Bugay'a göre Ahıskalı Türklerin vatanlarına dönmesi çok zor. Gürcistan Hükümeti bu konuda oldukça ılımlı bir tavır sergiliyorsa da; bu mesele Rusya Federasyonunun meselesi halinden çıkarak uluslararası mesele haline gelmiştir. Ermenistan, Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ'ı ilhak ettiği gibi Ahıska denilen bu bölgeyi Gürcistan'dan koparıp Ermenistan'a ilhak peşindedir. Ahıska bölgesinde Ermeniler hakimdir. Hatta kendilerine ait para kullanmaktadırlar. Ayrıca Ahıskalı Türklerin kendi vatanlarına dönmesine ABD karşıdır. Yazara göre Ahıskalılar kendi vatanları dışında yaşamaya mahkumlar. Ahıskalı Türklerin Türkiye'deki durumu TBMM'nin 2.7.1992 tarihinde kabul edilen 3835 sayılı "Ahıska Türklerinin Türkiye'ye kabulü ve iskânına dair" kanundan sonra bu kanuna büyük umut bağlayan Ahıskalılar turistik yollarla Türkiye'ye göç ettiler. Bugüne kadar kendi imkanlarıyla 30 bine yakın Ahıskalı Türk geldiler. 10 yıllık geçmişine rağmen hükümetlerin hiçbiri gerektiği ölçüde ilgi göstermediler. Dünyada hiçbir topluluk Ahıskalılar kadar dağınık değildir. 58 yıldır sürgün hayatı yaşıyorlar. Son olarak Krasnodan bölgesinde yaşayan ve sayıları 25 bine yaklaşan Ahıskalı Türklerin toprakları ve işleri diğer halklara nazaran daha fazla çoğalıyor gerekçesiyle ellerinden alındı. Rus İzvestiya gazetesindeki habere göre bölgedeki insan hakları savunucularından Vadim Karastilov (Rus) ABD'ye müracaat ederek ABD'ye kabulünü istemiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı prensip olarak kabul ettirmiştir. AKP iktidarından Ahıskalı Türklerin (Türkiye ve Rusya Federasyonu) meselesine gereken ilgiyi göstererek (kısa, orta, uzun) vadeli bir plan dahilinde meselelerini halletmesini temenni ederiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT