BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çankaya vetosu

Çankaya vetosu

Sayın Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın 3 maddesinin tadilini bir defa daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermesi sürpriz sayılır. Zira muhalefet partisinin oyları da katılarak çıkarılmıştı. Meclis iradesi kesindi. Üstelik demokrasiyi geliştiren ve AB normlarına uygun düzenlemelerdi. Kişiye özellik bahis konusu değildi.Sayın Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın 3 maddesinin tadilini bir defa daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermesi sürpriz sayılır. Zira muhalefet partisinin oyları da katılarak çıkarılmıştı. Meclis iradesi kesindi. Üstelik demokrasiyi geliştiren ve AB normlarına uygun düzenlemelerdi. Kişiye özellik bahis konusu değildi. Sayın Cumhurbaşkanı, bu tadillerin âcilen çıkarılmasının Tayyip Erdoğan’ın anormal durumunu düzeltmek maksadını taşıdığını vurgulamıştır. Yüce Meclis’in bu görüşe katılmıyacağı ve verdiği oyu değiştirmeyeceği muhakkaktır. Cumhurbaşkanlığı yargı makamı değil, politik bir makamdır. Bunu bilen Sayın Sezer’in Erdoğan’ı değil, Abdullah Gül’ün başbakanlığının devamını istediği şeklinde, gerçeği aşan tefsirler yapılacaktır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanı’nın, Meclis oylamasını test ettiği söylenecektir. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın bu 3 madde dışında başka Anayasa tadillerini de beklediği, meselâ milletvekili dokunulmazlığını sınırlayan bir değişiklik çıkmayınca hayal kırıklığı yaşadığı da ileri sürülecektir. TBMM aynı metni Çankaya’ya yollarsa (ki öyle olacağı anlaşılıyor), Cumhurbaşkanı referanduma gider mi? Hiç sanmıyoruz. Bize göre, Cumhurbaşkanı, kendi görüşü istikametinde uyarıda bulunmakla yetinecektir ve referandumu zaten düşünmemiştir. Referandum, genel seçim gibidir. Bütün ülke ayağa kalkar. Sonuçlarından millet zarar görebilir. Türkiye’nin pek önemli işleri vardır. Bunların gölgelenmeye tahammülü yoktur.  Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun katli, son 30 yıldan bu yana vuku bulan siyasî cinayetlerin en iğrençlerinden biridir. Tiksinti verecek derecede kötü amaçlıdır. Amaç, istikrar arayan Türkiye’de istikrarı dalgalandırıp bozmaktır. Zihinleri bulandırmak, millete nifak sokmaktır. Bu tip cinayetlerin faili bulunmaz. Tetikçi tespit edilse bile, tetiği çekmeye azmettirene erişmek mümkün değildir. Ortaya saçma sapan senaryolar, tahminler, iddialar atılır. Hayatî meselelerini çözümlemek durumundaki bir ülkede, dikkatler bu münakaşalara odaklanır. Yapay gündemler oluşturulur. Bazı şeylerin yapılması ve bazılarının yapılmaması sağlanmak istenir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT