BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sakın hasta olmayın

Sakın hasta olmayın

Maliye Bakanlığı, sağlık hizmetlerine yönelik uygulama esaslarının belirlendiği Bütçe Uygulama Talimatı’nı Başbakanlığa gönderdi. Düzenlemenin hafta sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni uygulama ile teşhis ve tedavi için birinci basamak sağlık kuruluşlarına gidilmesi de normal sisteme dahil edildi. Böylece sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve sağlık merkezleri ile halk sağlığı laboratuvarları paralı tedavi hizmeti sunacak. Çocuk aşıları ile hepatit ve kuduz aşısı gibi koruyucu sağlık hizmetleri ise ücretsiz verilmeye devam edecek. Sağlık hizmeti tarifelerini %11 ile %20 arasında artıran düzenleme ile devlet hastanelerinde muayene ücreti 6.5 milyon, sağlık ocaklarında 2 milyon lira oldu.ANKARA - Diyalize gitmeye sınırlama Özel diyaliz merkezlerindeki diyaliz uygulaması sırasında yapılan tetkik ve tahlil fiyatlandırılmasında resmi kurumların rakamları esas alınacak. Önüne gelenin diyaliz merkezine gitmesi uygulaması son bulacak. Doktorlar, kendilerinin çalıştığı ya da eşine ve diğer yakınlarına ait olan diyaliz merkezlerine hasta sevkedemeyecek. Antibiyotiğe ihtiyaç duymayan hastalara bu ilaçlar reçete edilmeyecek. Antibiyotik yazımında pratisyen hekim, uzman doktor ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı şeklinde ayrıma giden düzenleme ile örneğin penisilin grubunda yeralan amoksisilini bütün doktorlar, mezlosisilini sadece uzman doktorlar, tikorsisilin klavulanatı da sadece enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktorlar yazabilecek. Sinüzit ve anti tüberküloz tedavisindeki ilaçları sadece uzman doktorlar reçete edebilecek. Gribal enfeksiyonlarda antibiyotiği uzman doktorlar yazabilecek. Tedavinin 72 saati aşması durumunda, ikinci reçete de mutlaka uzman doktor ya da enfeksiyon uzmanı tarafından hazırlanacak. Doğrudan tedavi etmeyen, ancak vücudun günlük beslenme ihtiyacını takviye amacıyla ruhsatlandırılmış bulunan ilaç bedelleri artık ödenmeyecek. İlgili kuruluşların mutabakatı ile hazırlanan negatif listeye, vitamin, mineral, sarımsak tableti, balık yağı, boğaz pastili ve serum fizyolojik burun damlaları ile topikal akne preparatları (Yüzde 5 ve aşağısı) girecek. Devlet, reçetede yazılı da olsa bu tür ilaçların bedelini ödemeyecek. Tomografi ve MR gibi tetkiklerin dışarıdan yapılmasına ilişkin sevkler yeni esaslara bağlanıyor. Sözkonusu merkezlere doktorların yaptıkları sevkler sırasında bunun gerekçesini yazması, sevk kağıtlarının da başhekim tarafından onaylanması şart koşuluyor. Hemofili hastalarda kullanılan kan ürünlerinden faktör olarak adlandırılan ve milyarlarla ifade edilen ilaçların kullanımının devamında sağlık kurulu raporu ile faktör düzeylerinin ölçümü mecburiyeti getiriliyor. İl Sağlık Müdürlükleri, hemofili hastalarını mutlaka Sağlık Bakanlığına bildirecek. Özel sağlık karnesi ve özel reçete uygulanacak hemofili hastalarının kullandıkları ilaçların da faktör düzeyleri dikkate alınacak. Faturalar şişmeyecek Sağlık kurumlarınca düzenlenen faturaların kontrolünü sağlamak amacıyla hastaların taburcu edilmesi ile birlikte hastanelerce faturanın veya proforma faturanın düzenlenmesi, bunların bir örneğinin de hastaya verilmesi uygulamasına geçiliyor. Hastanelerin faturaları şişirmesinin önüne geçilmesi için kamu görevlisinin çalıştığı kurum ya da Emekli Sandığı, daha sonra tedavi hizmeti alan kişinin bilgisine başvuracak. Bu çerçevede, kişiye “Hastanede sana ne yapıldı, ne tür tetkikler uygulandı” diye sorulacak. Bu bilgiler, fatura dökümleriyle karşılaştırılacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 88847
  % -0.27
 • 6.6809
  % -0.13
 • 7.3043
  % -0.1
 • 8.3293
  % 0.46
 • 341.539
  % -0.39
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT