BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Görme özürlüye hizmet

Görme özürlüye hizmet

Ülkemizin en önemli kütüphanelerinden olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, görme özürlüler için büyük bir sesli kitap arşiviyle hizmet sunuyor.İstanbul'a yolu düşüp de Beyazıt meydanından geçmeyen yok gibidir. İşte o meydanın yanıbaşında bulunan Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni ise pek az kimse bilir. Sultan İkinci Abdülhamit'in bizlere emaneti olan kütüphane, o zamanki tabirle, "Bazı cami, türbe ve kenar mahallerde mevcut mahv ve telef olmakta bulunan kitapların zayiinin önlenmesi, hem de ehil ve erbabının istifadesine sunulması" gerekçesiyle kurulur. Bunun için, Sultan İkinci Abdülhamit'in kütüphanenin kuruluşuyla bizzat ilgilendiği ve parke taşlarını Paris'ten getirttiği kaydedilir. Beyazit Camii Külliyesi'nin imaret kısmında 24 Haziran 1884 tarihinde "Kütüphane-i Umumi-i Osmani" adıyla hizmete giren kütüphane, 1961'de "Beyazıt Devlet Kütüphanesi" adıyla yeniden teşkilâtlandırılır. Bütün yayınlar mevcut Kütüphanenin ilk açılışındaki tören sırasında raflara bir takım "Nâima Tarihi" konmuş, daha sonra da Beyazıt Camii'nden getirilen kitaplar, civar tekke ve zaviyelerden toplananlar, satın alınan ve bağış yoluyla kütüphaneye giren kitaplar ile kütüphanenin koleksiyonu zenginleştirilir. Ancak, kütüphanenin çeşitli yayın ve kitaplar açısından esas zenginleşme kaynağı; 1934 yılında çıkan "Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu" ile ülkemizde yayınlanan bütün yayımlar kütüphaneye gelmeye başlayınca yine yer dar gelmeye başlar ve ardından külliyenin diğer bölümleri ve kütüphanenin bitişiğindeki Dişçilik Okulu kütüphaneye tahsis edilir. Muhteşem bir hazine Aradan geçen bu zaman zarfında Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde 500 bin civarında kitap birikmiştir. Bunların 11.120'si elyazması, 27.357'si Cumhuriyet öncesi eski matbu, 53.266 adedi yabancı dillerde, kalanı da Türkçe yeni baskı kitaplardan oluşuyor. Ayrıca Osmanlı zamanında yayınlanmış dergiler de dahil olmak üzere 25.000 çeşit dergi ve Türkiye'de yayımlanan bütün gazeteler, 1.909 pul, 32.990 kartpostal, 15.000 teyp kasetine okunmuş 1400'ün üzerinde sesli kitap, okuyucu ve araştırıcıların hizmetinde bulunuyor. Kütüphaneden yılda ortalama 55 bin civarında araştırmacı yararlanıyor. Bunların dışında yuriçi ve yurtdışından telefonla ya da yazılı olarak başvuran araştırıcıların ihtiyaçları da fotokopi veya mikrofilm yoluyla karşılanıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT