BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vergi Barışı’nda ‘işlem tamam’

Vergi Barışı’nda ‘işlem tamam’

Kesinleşmiş vergi alacakları ile bunların faiz ve cezalarının %20’si takside bağlanıyor, kalanı affediliyor.ANKARA- “Vergi Barışı Kanunu”, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, vergiler açısından 31 Ağustos 2002 tarihinden önceki dönemi, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameleri ve tahakkuk eden vergi alacaklarını yeniden yapılandırıyor. Yeni düzenlemeye göre, kesinleşmiş vergi alacakları, asıllarında hiçbir indirim yapılmaksızın 9 taksitte ve 18 ayda ödenmek üzere yeni bir ödeme planına bağlanıyor. Bu alacaklara ilişkin faiz ve cezaların yüzde 20’sinin ödenmesi halinde yüzde 80’inin tahsilinden vazgeçiliyor. Asılları kısmen ya da tamamen ödenmiş olan vergilere gecikme zammı ve faizi yerine, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar DİE’nin açıkladığı aylık TEFE uygulanması öngörülüyor. Kanunda, taksit ödeme dönemleri de Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 2003 ayları ile Şubat, Nisan, Haziran 2004 olarak düzenleniyor. KDV mükellefi Şubat’a KDV mükellefleri de, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerdeki KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 1998 yılı için yüzde 3, 1999 yılı için yüzde 2.5, 2000 yılı için yüzde 2 ve 2001 yılı için yüzde 1.5 oranında hesaplanacak KDV’yi Şubat-2003 sonuna kadar ödeyebilecek. Bu durumdaki mükellefler için geçmişe dönük vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olan ve 200 milyon lirayı aşmayan trafik para cezaları ile 100 milyon lirayı aşmayan diğer para cezaları da affediliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT