BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tezkere faturası

Tezkere faturası

ABD yardımı Meclis’e takılınca hükümet, kaynak açığını yeni vergilerle kapatmayı tercih etti ’Yeni’ tedbirler BorçlarIn ödenmesinde ABD’den gelecek yardıma ümit bağlayan hükümet, tezkerenin Meclis’ten geçmemesi üzerine ek vergilere yöneldi. Başbakan Gül tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri çerçevesinde hükümet; harcamalarda 9.8 katrilyon, gelir artırmaya yönelik uygulamalarla da 5.9 katrilyon olmak üzere toplam 15.7 katrilyon lira kaynak hedefliyor. Vergiler yakacak Bu düzenlemelerle, 1999’daki Marmara depremi sonrasında başvurulan ek emlak ve ek motorlu taşıt vergileri yeniden uygulamaya konuluyor. Aynı şekilde halen yüzde 20 olan kurumlardaki geçici vergi oranı da kurumlar vergisi oranı ile eşitlenerek yüzde 30’a yükseltiliyor. Büyükşehir belediyelerinin, vergi gelirlerinden aldığı pay da azaltılıyor.ANKARA- Hükümet, 2003 bütçesi çerçevesinde toplam 15. 7 katrilyon liralık gelir atrırıcı tedbirler paketi açıkladı. Başbakan Abdullah Gül’ün gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından dağıtılan metinde, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik tedbirler açıklandı. Buna göre harcamalarda tasarrufa yönelik tedbirler çerçevesinde personel, diğer cari, yatırım, transferler, sosyal güvenlik kurumları, diğer transferler olmak üzere toplam 9.8 katrilyon liralık bir gelir hedefleniyor. Tedbirler paketinin, 9.8 katrilyon lirası tasarruf, 5.9 katrilyon lirası da gelir artırıcı tedbirlere dayanıyor. Hükümet, gelir artırıcı tedbirler çerçevesinde bu yıl vatandaştan 1.1 katrilyon lira tutarında ek motorlu taşıtlar vergisi ile 650 trilyon lira tutarında ek emlak vergisi almaya hazırlanıyor. Tasarruf ve gelir artırıcı tedbirler paketinde açıklanan düzenlemeler ile en son 1999’daki Marmara depreminin ardından başvurulan ek emlak ve ek motorlu taşıt vergileri yeniden uygulamaya konuluyor. Belediye paylarına tırpan Aynı şekilde halen yüzde 20 olan kurumlardaki geçici vergi oranı da kurumlar vergisi oranı ile eşitlenerek yüzde 30’a yükseltiliyor. Büyükşehir belediyelerinin vergi gelirlerinden aldığı pay da azaltılıyor. Bu arada hükümetin daha önce bu yıl 2.4 katrilyon lira gelir sağlayacağı açıklamasında bulunduğu Vergi Barışı Kanunu’na ilişkin olarak, tabloya farklı bir gelir rakamının konulması da dikkati çekti. IMF’nin söz konusu düzenlemeden 750 trilyon lira dolayında bir kaynak sağlanabileceği yolundaki görüşlerinin ardından, Vergi Barışı’nın bu yılki gelir getirisi tedbirler paketi tablosunda da 750 trilyon lira olarak yeraldı. Ancak tabloya hükümetin 2.4 katrilyon lira gelir beklentisi de dip not olarak eklendi. Gül: Dış şoklara dayanıklıyız Hükümetin 2003 yılı bütçesi ile bu kapsamda öngörülen tedbirlerin Uluslararası Para Fonu ile 4. Gözden Geçirme çalışmalarının tamamlanması yönünde önemli bir adım teşkil ettiğini belirten Başbakan Gül, “Ancak bunun da ötesinde, hükümetimizin ekonomik programının yapısı gereği ekonomimizi geçmiş dönemlere göre dış şoklara karşı daha dayanıklı hale getirdiği açıktır” dedi. Nereden, ne kadar tasarruf? Personel ve sağlık: ¥ Personel açıktan atamalarının 35 bin ile sınırlandırılması. (50 trilyon TL) ¥ İşçilerin 1 ikramiyesinin ertelenmesi. (140 trilyon TL) ¥ İlaç katkı paylarının memurların aylığından kesilmesi. (65 trilyon TL) ¥ Antibiyotiklerin reçete edilmesinin yeni esaslara bağlanması. (45 trilyon TL) ¥ İlaçta ortalama fiyat uygulamasına geçilmesi. (150 trilyon TL) Diğer cari ¥ Milli Savunma Bakanlığı ödeneklerinden sağlanan tasarruf. (450 trilyon TL) ¥ Milli Savunma Bakanlığı ödeneklerinden harcamaya dönüşmeyecek tutarın ertesi yıla devri. (270 trilyon TL) ¥ Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyette bulunan dernek ve vakıflara ait taşıtların bakım, onarım ve işletme giderleri için bütçeden harcama yapılmaması. (10 trilyon TL) Yatırım: ¥ Yeni binek ve hizmet taşıtı alımının yapılmaması. (90 trilyon TL) ¥ Yatırım ödeneklerinin harcamaya dönüşmemesi. (450 trilyon TL) Sosyal Güvenlik Kurumları ¥ Memur, kesenek oranının yüzde 15’den yüzde 16’ya çıkarılması. (146 trilyon TL) ¥ Emekli aylıklarından yüzde 1 oranında sağlık primi kesilmesi. (76 trilyon TL) ¥ Ziraat Bankası’na maaş ödeme karşılığında komisyon ücreti ödenmemesi. (61 trilyon TL) Bağ-Kur (350 trilyon TL) ¥ Bağ-Kur’da ilaç katılım payının maaştan kesilmesi. (30 trilyon TL) ¥ 5 yıldır prim ödemeyenlerin belirli bir tarihe kadar ödeme yapmamaları halinde sistemden çıkarılması. (100 trilyon TL) SSK: (190 trilyon TL) ¥ Bildirge ve bordroların birleştirilmesi ve akıllı form uygulamasının başlatılması. (45 trilyon TL) ¥ Vergi idaresi-SSK işbirliği ile iş gücü beyanlarının karşılaştırılması. (20 trilyon TL) ¥ TÜRMOB ve DİE işbirliği içinde kaçak işçilerin tespiti. (5 trilyon TL) ¥ Yeşil kartların sağlık karnesine dönüştürülerek yenilenmesi ve istismarların bu suretle önlenmesi. (130 trilyon TL) Diğer transferler: ¥ İhracatta vergi iadesi sistemine ilişkin düzenleme yapılması. (294 trilyon TL) ¥ KİT işçilerinin 1 ikramiyesinin ertelenmesi. (44 trilyon TL) ¥ Tarımsal destekleme ödeneklerinden kesinti. (73 trilyon TL) ¥ Doğrudan gelir desteğinden kesinti. (1.4 katrilyon TL) ¥ Yatırımları hızlandırma ödeneğinden kesinti. (16 trilyon TL) ¥ Kıbrıs ödeneklerinden tasarruf. (50 trilyon TL) ¥ Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödeneklerinden kısıntı. (90 trilyon TL) ¥ Maliye ve Hazine transfer kalemlerinden kesinti. (148 trilyon TL) ¥ Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yatırımlarından kesinti. (50 trilyon TL) ¥ Kamulaştırma ödeneğinden kesinti. (150 trilyon TL) ¥ 2003 yılı için ek emlak vergisi alınması. (650 trilyon TL) ¥ 2003 yılı için ek motorlu taşıtlar vergisi alınması. (1.1 katrilyon TL) ¥ Büyükşehir belediyelerinin vergi gelirlerinden aldığı paydan kesinti yapılması. (275 trilyon TL) ¥ Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine artış yapılması. (Bayındırlık Bakanlığı’nca kısmen uygulamaya konuldu) (200 trilyon TL)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 122142
  % -0.32
 • 5.9403
  % 0.14
 • 6.553
  % -0.06
 • 7.7679
  % -0.26
 • 300.578
  % 0.81
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT