BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstiğfar etmenin fazileti

İstiğfar etmenin fazileti

Kötülükten kaç İstiğfar eyle Ellerini aç İstiğfar eyle De ki Allah bir ...Kötülükten kaç İstiğfar eyle Ellerini aç İstiğfar eyle De ki Allah bir, Nurlansın kabir Yıkılsın kibir İstiğfar eyle Allaha dayan Nur ile boyan Ölmeden uyan istiğfar eyle Büyüktür Hâlık Gel huzura çık Kapısı açık, İstiğfar eyle Şehadet getir Hak yoluna gir Kalmasın hiç kir İstiğfar eyle Herkese kanma Vakit var sanma Ateşte yanma İstiğfar eyle Aman arkadaş Nefsinle savaş Akıt gözden yaş İstiğfar eyle Akla güvenme Malla övünme Sonra dövünme İstiğfar eyle Günahı gizle Eceli gözle İhlâslı sözle İstiğfar eyle Pişmanım derken Dua ederken Göçüp giderken İstiğfar eyle Boynunu hep bük Kibir ağır yük Ancak Rab büyük İstiğfar eyle Can sıkılınca Naçar kalınca Namaz kılınca İstiğfar eyle Kimseyi yerme Hor hakir görme Hiç mola verme İstiğfar eyle Çatma kaşını Eğdir başını Dök gözyaşını İstiğfar eyle Dua et inle Nasihat dinle Kalbden dilinle İstiğfar eyle İstersen felah Kalmasın günah Demeden eyvah İstiğfar eyle Deme vakit var Gel ol tövbekâr Ölme günahkâr İstiğfar eyle Gitme ağyâre Durma avâre Her derde çâre, İstiğfar eyle Batıllardan kaç Hakka kucak aç Giymek için taç İstiğfar eyle Gaflete dalma Beddua alma Saçını yolma İstiğfar eyle Deme bana ne Bulma bahâne Olur şahane İstiğfar eyle Söyleme hiç kem Halkı etme zem Herkese elzem, İstiğfar eyle Hiç gönül yıkma Kendini yakma Dilden bırakma, İstiğfar eyle Arayan bulur Murâdın alır Ne güzel olur İstiğfar eyle Tövbe zırhı tak Kalbin olur pak Her gün muhakkak İstiğfar eyle Haktan ayrılma Ucba kapılma Boşa yorulma İstiğfar eyle Bakıp görürken, Yolda yürürken Eve girerken İstiğfar eyle Câhile sorma Yanına varma Ele duyurma İstiğfar eyle İşte selamet Tövbe ganimet Ne büyük nimet İstiğfar eyle İstersen cennet Ol Ehli sünnet Getirme cinnet İstiğfar eyle Etme suizan Düzelsin iman Her yerde her an İstiğfar eyle Batıla gitme Halkı incitme Hakkı reddetme İstiğfar eyle Söz dinle biraz Etme itiraz Ne güzel niyaz İstiğfar eyle Günahını bil İzlerini sil Kurumasın dil İstiğfar eyle Yol tutma ayrı Bırakma hayrı İnsaf et gayrı İstiğfar eyle Bir engel çıksa Sıkıntın çoksa Çaren de yoksa İstiğfar eyle Ne güzel zikir Olmazsın hakir Kalmazsın fakir İstiğfar eyle Fâsıkları geç Sâlihleri seç Ölürsün ergeç İstiğfar eyle Kimseyi üzme Günahta yüzme Abdestsiz gezme İstiğfar eyle Kimseye kızma Kuyusun kazma İşini bozma İstiğfar eyle Devadır derde Evde seferde Her an her yerde İstiğfar eyle Tasavvuf yolu Müjdeler dolu Gel Hakkın kulu İstiğfar eyle Kitap seçerken Ölçüp biçerken Konup göçerken İstiğfar eyle Hakikati duy Âlimlere uy Ne de güzel huy İstiğfar eyle Yüksekten uçma Tövbeden kaçma, Gelmesin saçma İstiğfar eyle Ağrın dinerken Çıkıp inerken Dilin dönerken İstiğfar eyle Şimşek çakarken Çile çekerken Sesin çıkarken İstiğfar eyle Henüz yaşarken İşe koşarken Sabrın taşarken İstiğfar eyle Haramı tatma Gafletle yatma Sakın unutma İstiğfar eyle Ezme de ezil Üzme de üzül Denmesin rezil İstiğfar eyle Bu dünya fâni, Ölenler hani? Bırakma mâni İstiğfar eyle Biter ömrümüz Gidelim dümdüz Gece ve gündüz İstiğfar eyle Malın mı kayıp? İşin mi ayıp? Nefse uymayıp İstiğfar eyle İman ile git Kesme hiç ümit Hak sözü işit İstiğfar eyle Henüz ölmeden Şeytan gülmeden Ecel gelmeden İstiğfar eyle
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT