BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2004’te enflasyonu yüzde 12 bekliyoruz

2004’te enflasyonu yüzde 12 bekliyoruz

Önümüzdeki yılın ekonomik hedefleri belirlendi. Büyümede hedef ortalama yüzde 5 olurken, vergi politikasının da yeniden ele alınması kararlaştırıldı.ANKARA- Türkiye’nin 2004 yılında uygulayacağı makroekonomik hedeflerini belirleyen 2004 Yılı Programı ile gelecek yıl gayri safi milli hasılanın (GSMH) yüzde 5 büyümesi, yıl sonunda enflasyonun yüzde 12, GSMH deflatörünün yüzde 11.9 olması hedeflendi. Türkiye’nin makroekonomik hedefleri, sosyal ve ekonomik sektörlerle ilgili hedef ve politikaları belirleyen 2004 Yılı Programı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programa göre, GSMH’nın gelecek yıl yüzde 5 oranında büyümesi öngörüldü. Söz konusu büyüme 2003 yılında olduğu gibi özellikle özel sabit sermaye yatırımları ve özel tüketimden kaynaklanacak. Büyümede ortalama %5 Gelecek yıl özel sabit sermaye yatırımlarında yüzde 14, özel tüketim harcamalarında ise yüzde 4.3 oranında artış bekleniyor. Büyüme hızının, tarım sektöründe yüzde 5, sanayide yüzde 4.9, hizmetler sektöründe ise yüzde 5 olacağı tahmin ediliyor. 2004 yılı sonunda toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) ve tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) ise yüzde 12 olmasını hedefleyen program uyarınca, yıllık ortalama TEFE artış hızı yüzde 10, TÜFE artış hızı yüzde 13,7, GSMH deflatörü de yüzde 11,9 olacak. 51 milyar $’lık ihracat 2004’te, ithalatın 75 milyar dolar, ihracatın da 51,5 milyar dolar civarında gerçekleşeceği, bavul ticareti dahil dış ticaret açığının da 14 milyar 772 milyon dolar olacağı tahmin edildi. Cari işlemler hesabının ise bavul ticareti dahil 7 milyar 626 milyon dolar açık vereceği öngörüldü. Programa göre 2004 yılında 114,5 katrilyon lira olarak hedeflenen konsolide bütçe gelirlerinin GSMH içindeki payının yüzde 27,3 olması bekleniyor. Gelecek yıl vergi gelirlerinin GSMH’ye oranının, bu yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 23,6 seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Konsolide bütçe faiz ödemelerinin GSMH’ye oranının da bu yıla göre 0.8 puan azalarak yüzde 15,8 düzeyinde gerçekleşmesi hedeflendi. Bu gelişmeler sonucunda konsolide bütçe açığının GSMH’ye oranının, bu yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 11,1’e gerilemesi hedefleniyor. Konsolide bütçe faiz dışı fazlasının GSMH’ye oranının yüzde 4.7 olması bekleniyor. Vergi yine silbaştan Programa göre, kamu gelirlerini artırmak ve harcamalarda azami tasarrufu sağlamak suretiyle yüksek oranda faiz dışı fazla oluşturmaya yönelik bir maliye politikası sürdürülecek. Vergi politikasının temel hedefleri, daha adil, iyi işleyen, etkin bir vergi sistemi oluşturulması ve kamu finansmanı için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması olarak belirlendi. Programa göre, gelir idaresi yeniden yapılandırılacak. KİT’lerde atıl istihdamın azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak, KİT’lerin faaliyetleri etkin bir performans denetim sistemiyle üçer aylık dönemler halinde izlenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT