BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Reform şart’ (YARGI DOSYASI -> Ömür Üzelce-)

‘Reform şart’ (YARGI DOSYASI -> Ömür Üzelce-)

Adalet Bakanı Çiçek: Genel bütçeden yüzde 1’in altında pay alan, kadrosu yetersiz olan bir yargı sisteminden adalet beklenemez.Yargıdaki problemlerin birinci muhattabı ve şikayetlerden en çok rahatsız olan şüphesiz Adalet Bakanı Cemil Çiçek. Adalet dağıtıcıların birçok problemle başa çıkmak zorunda kaldığını belirten Cemil Çiçek, meselenin kaynağı olarak Adalet Bakanlığı’nın genel bütçeden aldığı payın yüzde 1’lerin bile altında olmasını gösteriyor. Maddi imkansızlıklar yüzünden çağdaş bir yargı sistemi oluşturulması için zorunlu olan reform projelerinin hayata geçirilemediğini vurgulayan Çiçek, şöyle devam etti: Yardımcı personel yetersiz “Yargı, yetkisini Türk milleti adına kullanan mahkemelerimizin adil ve sür’atli karar verebilmesi, hukuk devleti ilkesinin tüm kurallarının uygulanması, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının demokratik ölçüler içerisinde tam anlamıyla kullanılabilmesi için adalet reformuna ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut 9 bin 629 hâkim ve Cumhuriyet savcısı kadrosundan 9 bin 151’i dolu. Ayrıca, 25 bin 216 adliye personeli yasal kadrosundan 5 bin 154’ü boş. Rakamlar gösteriyor ki, adalet hizmetlerinin yerine getirilmesinde hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yanında önemli görevler üstlenen yargı personeli, yeterli sayıda istihdam edilemiyor. Her mahkeme için üç zabıt katibi, en az birer yazı işleri müdürü, mübaşir ve hizmetli gerekiyor. Bunun yayında yardımcı personelin hukukî ve maddi yeterliliğe sahip olmaması da aksaklıklara sebep oluyor.” İş yükü çok fazla Ülke gerçeklerini ve mahkemelerin ağır iş yükünü göz önüne alan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bakılabilecek en az ve en çok dosya sayısını belirlediğini hatırlatan Çiçek, “Buna göre, bir hâkimin iş yükünün alt sınırı bile Avrupa standardının çok üzerinde. Bütün bu problemlerin giderilmesi ‘Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nda hedef olarak belirlendi” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT