BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > "Sen bu işi bana bırak!"

"Sen bu işi bana bırak!"

Yusuf aleyhisselâmın, "Bolluk zamanında bol bol ekin ekilmesi ve bunların depolanması kıtlık zamanında da, bunların satılması; bu şekilde hem hazine para ile dolar hem de insanların ihtiyaçları karşılanır" tavsiyeleri, Firavun'un çok hoşuna gitti.Yusuf aleyhisselâmın, "Bolluk zamanında bol bol ekin ekilmesi ve bunların depolanması kıtlık zamanında da, bunların satılması; bu şekilde hem hazine para ile dolar hem de insanların ihtiyaçları karşılanır" tavsiyeleri, Firavun'un çok hoşuna gitti. Fakat bu işte kendisine yardım edebilecek, kabiliyetli birini tanımıyordu. Yusuf aleyhisselâma, "Bu hususta bana kim yardımcı olur? Bu işi benim için kim yapar?" diye sordu. Hazreti Yusuf, "Mısır'ın hazinelerinin idare işini bana bırak! Ben onu müstahak olmayanlardan muhafaza etmeye muktedirim, tasarruf yollarını bilirim. Bu büyük ve mühim işi hakkıyla yaparım!" cevabını verdi. Melik bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Böylece Hazreti Yusuf Mısır diyarında Firavun'dan sonra en çok sözü geçen kimse oldu. Aslında halkın işlerinde tasarruf ve yetkiyi alması, Yusuf aleyhisselâma vacip idi. Bundan dolayı işi üzerine almak ona câiz oldu. Halkın işlerinde tasarruf ve yetkiyi ele almasının Yusuf aleyhisselâma vacip olmasının birkaç sebebi vardı: Yusuf aleyhisselâm Allahü teâlâ tarafından insanlara gönderilen bir peygamber idi. Onun için mümkün olduğu kadar, insanlara işlerinde faydalı olması lâzım ve vacip idi. Yusuf aleyhisselâm, yakında kıtlık çekileceğini, bu seneler için tedbirli ve ihtiyatlı bulunulmazsa, halkın büyük bir kısmının helâk olacağını vahiy ile öğrenmişti. Allahü teâlânın, Yusuf aleyhisselâma kıtlığın zararının az olması için tedbir almasını emretmiş olması muhtemeldir. Ayrıca lâyık olanlara faydalı olmak, onlardan zararı defetmek aklen de güzel bir iştir. Yusuf aleyhisselâm halkın faydasına olan işlerde titizlik göstermekle mükellef idi. Hazinenin idaresi onun elinde olmadıkça, üstlendiği vazifeyi yerine getirmesi mümkün değildi. Vacip bir işin yerine getirilmesine sebep olan şey de vacip olur. Bundan dolayı, Mısır hazinelerini ele almak istemesi, Yusuf aleyhisselâma vacip işlerdendi. Yoksa kıtlıkta, insanların ihtiyaçlarını gidermesi mümkün olamazdı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT