BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ev ödevimize aynen devam

Ev ödevimize aynen devam

Yeni Stand-By için yanan yeşil ışıkla birlikte, sıra IMF’ye sunulan 15 Temmuz 2004 tarihli Niyet Mektubu’nda yeralan önemli taahhütlerin yerine getirilmesine kaldı.ANKARA - Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülmekte olan Stand-By Anlaşması’nın 8. Gözden Geçirmesine yönelik hükümet tarafından hazırlanan 15 Temmuz tarihli yeni Niyet Mektubu’nun IMF İcra Direktörleri Kurulu’nca 30 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte, yıl sonuna kadar yine birçok Yapısal Reformun ve çeşitli Yasalar ile uygulamaların ön şart ve kriter olarak yapılmasını içeren taahhütler yeraldı. IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun 8. Gözden Geçirmeyi kabul etmesiyle birlikte, bir taraftan yaklaşık 660 milyon dolar tutarındaki kredi dilimi Hazine’nin hesaplarına geçirilecek şekilde serbest bırakılırken, diğer taraftan hükümetin vermiş olduğu yeni Niyet Mektubu ile birlikte, yıl sonuna kadar birçok Yapısal Reform ve Uygulamalara dönük verilen ön şart ve kriterler takibe alınmış oldu. Borç stoku azaltılacak 2005 yılı ve sonraki dönemde de, yüksek faiz dışı fazla verilmek suretiyle borç stoku azaltılacak. Hükümetin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan ile Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti imzasıyla hazırlayıp sunmuş olduğu 15 Temmuz 2004 tarihli Niyet Mektubu toplam 17 paragraftan oluşuyor. Mektupta 2004 yılı makro ekonomik hedeflerine erişilmesi yönünde ilerleme kaydedildiği de vurgulanıyor. Vergiye yeni düzenlemeler Yapısal reformlar içerisinde yıl sonuna kadar yapılacak en önemli düzenlemelerden biri de Vergi İdaresi’nin yeniden yapılandırılmasına yönelik oluyor. Gelirler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı’ndan ayrılarak, özerk bir yapı haline getirilecek. Hükümet buna yönelik Kanun Tasarısı’nı Meclis’e sundu. Tasarının en geç ekim ayı sonuna kadar TBMM’den geçirilmiş olması bekleniyor. Yeni bir yapısal performans kriteri olarak Vergi İdaresi’nin Yapılandırılması Kanun Tasarısı önemle izleniyor. Tasarıya göre bütün maktu vergiler 2005 bütçesine uyumlu biçimde arttırılacak. Bütçenin gelirler kısmı da bu şekilde ortaya çıkacak. Niyet Mektubu’nda bütçenin gelirler kısmında yer alacak tüm maktu vergilerin, 2005 yılı gelirleriyle uyumlu olacak biçimde arttırılması bir kriter olarak tespit edilecek. Eylül sonuna kadar maktu vergilerin artış oranları tespit edilmiş olacak. Bankacılık sil baştan Diğer taraftan Bankalar Yasası’nın Avrupa Birliği (AB) standartları ile daha uyumlu hale getirilmesi amacıyla, yeni bir “Kredi Kuruluşları Kanun Taslağı” hazırlanarak, en geç kasım ayı sonuna kadar TBMM’den yasa olarak geçirilmesi hedefleniyor. Niyet Mektubu’nda performans kriteri olarak yeralan yeni hazırlanacak Kredi Kuruluşları Kanun Taslağı özellikle, banka sahipliğine ilişkin uygunluk kriterleri, yerinde denetim, kredi kuruluşunun dahil olduğu risk grubuna açılacak krediler ve BDDK ile TMSF kurul üyeleri ile personelinin görevlerini yerine getirirken gerçekleştirdikleri iyi niyetli eylemler için hukuki olarak korunmaları ve aralarındaki yetki ve sorumluluğun paylaşımı ile koordinasyonun sağlanması konularının düzenlenmesini içeriyor. Emekliliğe neşter Niyet Mektubu’nda yapısal kriter olarak öngörülen önemli bir diğer taahhüt ise, bütçe açıkları gittikçe artan Sosyal Güvenlik kuruluşlarına yönelik düzenlemelerden birisi oluyor. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’dan oluşan çalışma kurumlarının yeniden düzenlenmesine yönelik olarak yeni bir emeklilik sistemi stratejisinin eylül ayı sonuna kadar tespit edilmesi öngörülüyor. Bu strateji, şu anda faaliyet gösteren üç emeklilik kurumunun birleştirilmesini ve emeklilik sistemine ilişkin açıkların 2007 yılına kadar azalmasını hedefliyor. Sosyal reform yıl sonuna Sosyal Güvenlik Reform Yasa Tasarısı 2004 Aralık ayı ortasında TBMM’ye sunulacak. Sosyal güvenlik konusundaki en önemli reformu oluşturacak yeni Yasa Tasarısı’nın hazırlanarak, TBMM’ye sunulması da Niyet Mektubu’nda yeni bir yapısal kriter olarak yer aldı. Sağlık sigortası alanında, ortaya çıkabilecek ek harcamaların telafi edici tedbirlerle karşılanması suretiyle, aşamalı olarak genel sağlık sigortasına geçilmesi planlanıyor. 6 konuya odaklanıldı IMF Türkiye Masası Şefi Rıza Moghadam ve 5 kişilik heyet geçtiğimiz hafta ekonomi yönetiminin daveti üzerine Türkiye’ye gelmiş ve yeni Stand-By konusunda Bakan Ali Babacan’la birlikte ön görüşme yapmıştı. IMF heyetiyle yapılan görüşmelerde, makro çerçeve, ödemeler dengesi, bütçe politikaları, bütçe finansmanı, bankacılık reformu ve para politikaları olmak üzere 6 konuya odaklanılmıştı. Şimdi yeni Stand-By anlaşması öncesi hükümetin bu konularda gerekli olan reformlar için ilk adımları atması bekleniyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT