BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İslamiyet sonrası Türk devletleri

İslamiyet sonrası Türk devletleri

Türkler İslamiyetle şereflendikten sonra çok sayıda Türk imparatorluğu, devleti, hanlığı ve beyliği kurulmuştur.Türkler İslamiyetle şereflendikten sonra çok sayıda Türk imparatorluğu, devleti, hanlığı ve beyliği kurulmuştur. Prof. Erol Güngör’ün “Tarihte Türkler” eserinin 69. sayfasında çok önemli bir teşhis vardır: “Türkler İslamı kendileri için bir milli din haline getirdiler. Bütün benlik ve samimiyetleriyle bu dine sarılarak onbirinci yüzyıldan itibaren İslam Dünyasının bütün düşman kuvvetlere karşı korunması işini tek başına yüklendiler. İslamiyet devrine kadar Türkler her türlü yüksek meziyete sahip olan fakat henüz dünyada kendi yerini tam bulamamış olan bir milleti, İslâm da onun yolunu aydınlatan bir ışık oldu. Ve Türk milleti bu ışığı takip ettikçe hep yükseldi.” Son aylarda misyoner faaliyetleri ve Türk tarihine geniş yer vermemin sebebi hikmeti; Türk milletine İslamiyetin ışığından mahrum edilmek için son derece tehlikeli ve hileli tuzaklar hazırlanmaktadır... Yılmaz Öztuna’nın “Türk Tarihinden Yapraklar” adlı eserinin 47 ve 48. sayfasında: “Türkler, İslam dinini samimi olarak, kendi istekleriyle hiçbir zorlama ve dış baskı olmaksızın kitle halinde kabul edince, tarihlerinin yeni bir devresine ayak basmış oluyordu. Bu yeni devre 10. asırdan önceki asgari 1200 yıllık devreden daha şanlıydı. Müslümanlık, Türk milli bünyesi için uygun bir din haline geldi. Türkler, Müslüman olma suretiyle Türklüklerini kemale erdirmiş, adeta tamamlamışlardı.” Karahanlı Devleti: 9. asırda Karahanlılar Orta Asya’da oldukça güçlü idiler. 10. asırda “Satuk Buğra Han”ın İslamiyeti devletin resmi dini ilan etmesiyle Karahanlı Devleti Orta Asya’daki ilk Müslüman Türk Devleti oldu. Satuk Buğra Han ile birlikte 200 bin Türk ailesi de (en az 700 bin) İslamiyeti kabul etti. Orta Asya’daki göçler dengesinde İslamiyet yerini almış oldu. Karahanlılar sadece seçmekle ve yaşamakla kalmayıp, İslamiyetin diğer Türk boy ve kabileleri arasında yayılmasında önemli rol oynadılar. Kaşgar bölgesinde ise çok sayıda ilim adamı çok kıymetli eserler yazdılar. Karahanlılar camiler, kervansaraylar ve köprülerle bütün ülkeyi donattılar. Buhara, Semerkant ve diğer şehirler ilim merkezi oldu. Ahmed Yesevi Hazretleri (Kaddesallahü sırrehü) Karahanlılar devrinde yaşadı. Anadolu evliyalarının önemli kısmı O’nun talebesi idiler. Karahanlılar 13. asırda Moğollar tarafından yıkılıncaya kadar İslamiyetin yayılışı ve Türk birliğinin kuruluşunda büyük hizmetler yaptılar. Gazneliler: İsmini Afganistan (Güney Türkistan)’ın Gazne şehrinden (başkentinden alır) 997’de iktidara gelen Gazneli Mahmud ile bu devlet en parlak (altın çağı)nı yaşamıştır. İslamiyeti yayma hususunda son derece gayret göstermiştir. Hindistan’a 17 sefer yapmıştır. Kuzey Hindistan’ı feth etmiş ve bugünkü Pakistan’ın temelini atmıştır. Bağdat’taki “Halife” Gazneli Mahmud’un İslamiyeti yayma gayreti ve başarısı üzerine ona “Sultan” unvanı vermiştir. Sultan ismini ilk kullanan devlet Gazneliler olmuştur. Sultan Gazneli Mahmud Türk-İslam tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Oğlu Sultan Mes’ud babasının başarısını devam ettirmiştir. Yıllar sonra Selçuklu Oğuzlarının hakimiyeti altına girmiştir. Büyük Selçuklular: Türk-İslam tarihinde bir dönüm noktasıdır. İslâm Dünyasının siyasi egemenliği Oğuzların eline geçti. Hıristiyanların Orta Doğu’ya yayılışı durduruldu. Anadolu ve civarı Türk yurdu oldu. Timur İmparatorluğu: Türk asıllı Timur, Barlas kabilesine mensup idi. 1370 yılında iktidara geçti. 35 yıl içinde İtil (İdil) Volga’dan Ganj’a ve Tanrı Dağlarından Ege Denizine kadar geniş bir imparatorluk kurdu. 1405 yılında Çin seferine giderken yolda öldü (ya da Çin casusları tarafından öldürüldü) Altınordu ve Osmanlı ile savaşı bazılarına göre hata idi. Timur, “Büyük Emir” olarak Türk ve İslâm Dünyasını kendi emrinde birleştirmek hayali içinde idi. ..... Not: Bütün okuyucularımın Regaib Kandilini ve üç aylarını tebrik ederim. Dua eder, dualarını beklerim.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT