BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyüme tahminleri geçti

Büyüme tahminleri geçti

Bu yılın ikinci çeyreğinde büyüme hızı yüzde 14.4’e ulaşarak ‘beklentilerin üzerinde’ çıktı. İlk altı aydaki büyüme hızı ise %13.5 olarak hesaplandı.ANKARA - Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), bu yılın Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğinde büyüme hızını, ‘beklentilerin üzerinde’ yüzde 14.4 olarak açıkladı. 2004 yılı 2. Dönem GSMH geçici sonuçlarına göre, yılın altı ayındaki büyüme hızı ise yüzde 13.5 olarak hesaplandı. Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde oluşturulan Gayrısafi millî hasıla (GSMH), cari fiyatlarla 94 katrilyon 732 trilyon 995.5 milyar lira, 1987 yılı sabit fiyatlarıyla 32 trilyon 347.5 milyar lira oldu. Dolayısıyla, 2004 yılı ikinci döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyüme hızı, cari fiyatlarla yüzde 20.2, sabit fiyatlarla yüzde 14.4 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ise GSMH, cari fiyatlarla yaklaşık 174 katrilyon 175 trilyon 958 milyar lira, 1987 yılı sabit fiyatlarıyla yaklaşık 59 trilyon 643 milyar lira olarak gerçekleşti. Altı ayda, 2003 yılının aynı dönemine kıyasla büyüme hızı ise cari fiyatlarla yüzde 19, sabit fiyatlarla yüzde 13.5 olarak gerçekleşti. Büyüme hızı, 2003 yılının tamamında yüzde 5.9, 2004 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 12.4 olmuştu. Sanayi iyi, inşaat yavaş Bu yılın ikinci üç ayında sektörel bazda en yüksek büyüme, sabit fiyatlarla yüzde 33.2 ile ithalat vergisinde yaşandı. İlk çeyrekte daralan tarım yüzde 3.4, sanayi yüzde 14.9, ticaret sektörü ise yüzde 19.1 oranında büyüdü. ikinci üç ayda büyüme hızı inşaat sektöründe yüzde 0.2, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 10.7, mali kuruluşlarda yüzde 1.2, konut sahipliğinde ise yüzde 1.4 olarak gerçekleşti. Ayrıca serbest meslek ve hizmetler yüzde 12.4, devlet hizmetleri yüzde 1, kâr amacı olmayan kuruluşlar da yüzde 0.8 gelişme kaydetti. Bu yılın altı ayında ise, sektörel bazda en yüksek artış da, yüzde 33.5 ile yine ithalat vergisinde oldu. Yılın ilk yarısında tarım kesimi yüzde 0.4 oranında daralmasına karşın, sanayi yüzde 12.7, ticaret sektörü ise yüzde 17.8 oranında büyüdü. 2004 yılının ilk yarısında büyüme hızı, inşaat sektöründe yüzde 1.4, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 7.5, mali kuruluşlarda yüzde 0.9, konut sahipliğinde ise yüzde 1.7 oldu. Beyaz eşya coştu 2004 yılının ilk yarısında, özel nihai tüketim harcamaları içinde gıda ve içecek harcamaları yüzde 0.6, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim malları harcamaları yüzde 55.3, yarı dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları harcamaları yüzde 16, hizmetler yüzde 12.4, konut sahipliği harcamaları ise yüzde 1.6 oranında arttı. Aynı dönemde enerji, ulaştırma, haberleşme harcamaları ise yüzde 0.4 oranında geriledi. Altı ayda, gayri safi sabit sermaye oluşumu içinde kamu sektörü 9.6 oranında küçülürken, özel sektör yüzde 65.1 oranında büyüdü. Mal ve hizmet ihracatı 27 katrilyon 302.2 trilyon liralık değerle yüzde 13.1, mal ve hizmet ithalatı da 33 katrilyon 308.9 trilyon lirayla yüzde 32’lik paya sahip oldu. Şener: Bundan sonra ‘0’ çeksek bile önemli değil ANKARA - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, ilk altı aylık rakamlar ışığında, 2004 için yüzde 5.8’lik büyümenin ‘şimdiden’ gerçekleştiğini bildirdi. Şener, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları konusunda düzenlediği basın toplantısında, ikinci çeyrekte yüzde 14.4, altı ayda ise yüzde 13.5 olarak gerçekleşen büyüme rakamları sebebiyle yılın ikinci yarısında büyüme “yüzde sıfır” dahi olsa, 2004 için yüzde 5.8’lik büyümenin ‘şimdiden’ yakalandığını vurguladı. İnşaat sektörünün canlandırılmasına yönelik çalışmalar konusunda da bilgi veren Şener, sektörün büyemesinin izlenmesi gerektiğini anlattı. Mortgage’e yasa geliyor Şener, inşaat sektörünün canlandırılmasıyla ilgili bir takım projeler üzerinde çalışıldığını ifade etti. Bunlardan en önemlisinin mortgage sistemi (kira öder gibi ev sahibi olma sistemi) olduğunu vurgulayan Şener, bununla ilgili SPK’nın hazırladığı bir tavsiye bulunduğunu kaydetti. SPK’nın başkanlığında, Bakanlıklar arasında bir çalışma ekibinin kurulması suretiyle sistemin devreye sokulmasına ilişkin, bu metni onaylanmak üzere Başbakanlığa sunduğunu açıklayan Şener, “‘2005 yılının ikinci yarısından itibaren devreye girecek bir mekanizma olarak öngörülüyor” diye konuştu. Bir gazetecinin, bu çalışmanın bir yasa taslağı çalışması olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Şener, “hayır, yasaya ihtiyaç var ama önce değişik bakanlıklardan oluşan bir komitenin kurulması ve yapılacak tüm düzenlemelerin ne olacağının belirlenmesine ihtiyaç var” şeklinde konuştu. Aygün: Sonuç ‘hormonlu’ ANKARA - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, büyüme rakamlarıyla alakalı olarak, “İthalata dayalı bu büyümeyi, sağlıklı, sürdürülebilir, hâtta kabul edilebilir bulmuyorum” dedi. Aygün, büyüme rakamlarının dışarıdan bakınca ‘sevindirici olduğunu’, ancak yüzde 33.5 artan ithalat vergisinin patlattığı büyümenin “hormonlu” olduğu konusundaki ısrarının devam ettiğini söyledi. İlk çeyrekten sonra, ilk altı aylık sonuçlara bakıldığında, inanılması güç bir sıçrama yapıldığının altını çizen Aygün, şunları kaydetti: “İthalatta yaşanan patlama, cari açığı tehlikeli boyutlara taşıyor. Türkiye büyümeyi hormonlu olmaktan çıkarıp, makul büyüme sürecinde sürdürmelidir. Her büyüme iyi değildir. Bu şekildeki bir büyüme, ekonomideki urları da büyütür. Büyüme rakamlarındaki en anlamlı sonuç tarım, sanayi ve ticaretteki büyüme. Büyüme 4-5 olsun ama dengeli olsun. Sağı solu patlak ya da hormonlu olmasın.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT