BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “İşte yegane rey sâhibi bir adam”

“İşte yegane rey sâhibi bir adam”

Pîrî Mehmed Paşa, isâbetli görüşleriyle Yavuz Sultan Selim Han’ın dikkatini çekiyordu. Pâdişâh, onun için; “İşte yegane rey sâhibi bir adam, yazık ki, vezir olmamış” diyerek takdirlerini dile getiriyordu...Pîrî Mehmed Paşa, Yavuz ve Kânûnî zamânında Vezîriâzamlık yapmış olan Osmanlı devlet adamıdır... Rumeli Başdefterdarı vazîfesiyle Çaldıran Muhârebesine katıldı. Beklenmeden hemen hücuma geçilmesi husûsundaki isâbetli görüşleriyle Yavuz Sultan Selim Hanın dikkatini çekti. Pâdişâh, onun görüşlerini işitince; “İşte yegane rey sâhibi bir adam, yazık ki, vezir olmamış” diyerek takdirlerini dile getirmişti. “Yeniçeri isyânı”nda azledildi... Zafer sonrasında İkinci Vezir Dukakinzâde Ahmed Paşa ile birlikte Tebriz’in zaptı ve muhâfazasıyla görevlendirilen Paşa, bu sefer dönüşünde Üçüncü Vezir oldu. Amasya’daki “Yeniçeri isyânı” netîcesinde Vezâretten alındı. Üç gün sonra tekrar vezârete iâde edildi... Başlangıçta Mısır Seferine muhâlefetinden dolayı Vezâretten azledilen Pîrî Mehmed Paşa, Osmanlı ordusunun Mısır’a yürümesi üzerine, İstanbul Muhâfızı olarak, İskenderiye’ye sevkedilecek donanmayı büyük bir titizlikle donattı. Galata ve Gelibolu’da hazırlanan altı yüz parçadan ziyâde ve pâdişâhın istediği sayıdan fazla olan bu donanmadaki gemilerin altısını top ve beşini de at gemisi olarak tanzim etmişti. Paşanın bütün bu çalışma ve gayretleri, Yavuz Sultan Selim Hanın gözünde onu Vezîriâzamlığa hazırlamaktaydı. Mısır Seferi dönüşünde, Ordugâha çağrılan Pîrî Mehmed Paşa, 24 Ocak 1518’de Şam’a ulaştı. Bir gün sonra da Sadârete tâyin edildi. Bundan sonra, Yavuz Sultan Selim Hanın saltanatının sonuna kadar Sadârette kaldı. Pâdişâhın ölümünü gâyet ustalıkla saklayarak, yeni pâdişâh Kânûnî Sultan Süleyman Hanın karışıklığa meydan vermeden tahta geçmesini sağladı. Vergide adaleti sağladı... Pîrî Mehmed Paşa, Mısır Seferi sonrasında devlet idâresinde tesirli çalışmalar gösterip, Suriye’nin ve yeni alınan yerlerin kaydına ve vergilerin âdilâne bir tarzda tespitine ehemmiyet verdi. Daha vezirken, Osmanlı donanmasının muasır donanmalara gâlip gelmesinin lüzûmunu görerek, İstanbul tersânesinin tesisini ve bu tersânede ileride Rodos’u fethedecek donanmayı hazırlama faaliyetlerini başlattı...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT