BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nükleer tehdit

Nükleer tehdit

Geniş topraklarımız aydınlandıkça ve sanayileştikçe, enerji sıkıntımız arttı. Isınmak için asırlar boyu ormanlarımızı yaktık.Geniş topraklarımız aydınlandıkça ve sanayileştikçe, enerji sıkıntımız arttı. Isınmak için asırlar boyu ormanlarımızı yaktık. 20. asırda elektrik faktörü ile karşılaştık. Kişi başına elektrik tüketimi, bugün de uygarlık göstergelerinden biridir. Türkiye’de enerji diğer ülkelere nisbetle çok pahalıdır. Ve henüz sanayileşmiş ülkeler derecesinde elektrik harcamıyoruz. Petrolümüz, doğal gazımız, kömürümüz yok denecek derecede azdır. Linyitle elektrik ürettiğimiz santraller çoktan ihtiyacımızı karşılayamaz durumdadır. Su enerjisi ile idareye çalışıyoruz. Ancak birinci derecede Suriye’den kaynaklanan GAP düşmanlığı sebebiyle bu projemiz yarıda kaldı. Utanç vericidir. Sonunda Türkiye, dünyanın önemli petrol ve gaz ithalcisi ülkelerinden biri haline geldi. Başta otomobil, her türlü motorlu vasıta çoğaldıkça çoğalıyor. Korkunç hava kirletmesi dolayısıyla ısınmak için de gittikçe petrol, sonra gaz yakmaya başladık. Çare nükleer santral idi. Hayret ve dehşet verici şekilde geciktik. Rusya ve İran’la çok kötü şartlarla gaz anlaşmaları yaptık. Birisi hariç komşularımızın hepsi Osmanlı’dan ayrılmış devletlerdir. İran müstesnadır. Vaktiyle Türkmen imparatorluğu idi. Bugün Fars’laşmış, Acem’leşmiş, İranlı’laşmıştır. Şii-Câferî dini, dil farkını engellemiştir. Komşumuz bize insafsız fiyatla gaz veriyor. Ermenistan’a ise hiçbir desteğini esirgemiyor. Diğer komşusu Azerbaycan’ı hiç sevmiyor. Petrol zengini İran, hiç ihtiyacı bulunmayan ilk nükleer santralini Basra Körfezi üzerinde Bû-Şehr’de Rus teknolojik yardımı ile kuruyor. Buradan kolayca nükleer silâhlanmaya geçecek. Millî savunmamız bakımından da, sanayileşmemiz ve ucuz enerjiye susamışlığımız bakımlarından da, bir düzine nükleer santrale âcilen ihtiyacımız var. Bilmem bu işi yolsuzluk deryasından kurtararak çözümleyebilecek miyiz? Sınırımızdan 16 kilometre ötede Ermenistan’ın her an patlamaya hazır Nûh-i Nebî’den kalma, bakımsızlıktan dökülen iki adet nükleer santrali var. Her an Türkiye’nin bir kısmını yaşanamaz hâle getirebilir. Hemen ilgili milletlerarası kuruluşları harekete geçirerek, Türkiye’yi dehşet senaryolarından arındırmak gerekiyor. Uygar bir ülkede böyle santraller saat geçirmeden durdurulur, kapatılır. Bu hususta dostumuz Ermenistan’a yardımcı olalım. Elektriğini nasılsa İran’dan sağlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT