BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şeffaf üst kurullar geliyor

Şeffaf üst kurullar geliyor

Üst kurullara çeki-düzen veren tasarıya yönelik komisyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmayla TMSF tasarı kapsamından çıkarıldı. Hazırlanan tasarıya göre, görevde kalmaları sakıncalı olan üst kurul üyeleri, Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınabilecekANKARA - Kamuoyunda zaman zaman tartışma konusu yapılan üst kurullara çeki-düzen vermek amacıyla hükümetin geçen dönem TBMM’ye sevk ettiği Düzenleyici ve Denetleyici Kurullarla ilgili tasarı üzerine Plan ve Bütçe Komisyonunca oluşturulan Alt Komisyon çalışmaları tamamlandı. Alt komisyonda bazı değişiklikler yapılan tasarıya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasarının kapsamı dışında tutulurken, itirazlara rağmen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yine kapsam içinde kaldı. Görevden alınacaklar Kurul üyeliklerinin Bakanlar Kurulu tarafından atanmasına ilişkin düzenlemede, atama kararlarının Resmi Gazete ‘Gerekçesiz’ yayınlanması hükmü getirildi. Haklarında ceza davası açılan kurul başkan ve üyelerinden görevi başında kalması sakıncalı görülenler ‘Mahkemeler’ yerine Bakanlar Kurulu tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılabilecek. Görevden uzaklaştırılan kurul başkan ve üyeleri hakkında Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanacak. Danışmanlık ve avukatlık gibi hizmetleri yürütmek üzere kurumla sözleşme yapanlar sözleşme süresince kurumun faaliyet alanında başka iş yapamayacaklarına ilişkin hüküm de tasarı metninden çıkarıldı. Çekimser oy yasak! Kurul başkan ve üyelerinin görevlerinden ayrılmalarını izleyen 2 yıl içinde kurumun denetlemek ve düzenlemekle görevli olduğu sektör ve alanındaki özel kuruluşlarda görev alamayacaklarına ilişkin maddedeki süre 1 yıla düşürüldü. Kurul üyelerinin oylamalarda çekimser oy kullanamayacakları da hükme bağlandı. Denetleyici nitelikteki kararlar kurumun internet sayfası başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulacak. Kurulun verdiği para cezaları tebliğinden itibaren 30 gün içinde alacaklı kuruma ödenecek. Kurumun düzenlemekle görevli olduğu alanın yoğun olduğu illerde olmak ve sayısı 3’ü geçmemek kaydıyla, Bakanlar Kurulu yerine kurul kararıyla yurt içi temsilcilik açabilecek. Kurul başkanlarının maaşı ne olacak? Kurul başkanına Başbakanlık Müsteşarının aldığı ücret tutarında maaş ödenecek. Başbakanlık Müsteşarına ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmayacak. Kurul üyelerinin maaşlarının ise Başbakanlık müsteşar yardımcısının maaşına endekslenmesine ilişkin hüküm değiştirilerek, kurul üyelerinin kurul başkanına yapılan ödemelerin yüzde 95’i oranında ödeme yapılması hükme bağlandı. Kurumun iç ve dış denetimi Sayıştay tarafından yapılacak. İç denetimin başkan tarafından yapılacağı hükmü tasarı metinden çıkarıldı. Üst kurullarda geçici görevli konumunda bulunan personel, kanunun çıkmasından itibaren bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Başkanlık da 45 gün içinde atama başka kamu kurumlarına atama teklifini yapacak. Atama teklifinin ilgili kurumlara bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde de personelin uygun kadrolara atanmaları zorunlu olacak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT