BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkiye’yi tarım ve çevre zorlayacak!

Türkiye’yi tarım ve çevre zorlayacak!

AB üyelik sürecindeki ortak tecrübelere göre en kolay konu başlıklarını sanayi ve eğitim; en zorunu ise tarım, çevre ve kişilerin serbest dolaşımı oluşturuyor.ANKARA- AB ile müzakere sürecinde en kolay konu başlıklarını “sanayi, eğitim, KOBİ, istatistik, bilim ve araştırma politikaları” en zorlarını ise “tarım, çevre, adalet ve içişleri, kişilerin serbest dolaşımı, finansman ve bütçe, kurumlar” oluşturuyor. AB’nin 10 yeni üyesi ile yakında birliğe girecek Bulgaristan ve Romanya’nın müzakerelerine göre yapılan değerlendirmede en kolay ve en zor konular belirlendi. Buna göre “Balıkçılık, ekonomik ve parasal birlik, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri, tüketiciyi koruma ve tüketici sağlığı, gümrük birliği, dış ekonomik ilişkiler, ortak dış ve güvenlik politikaları, mali kontrol, kültür ve görsel-işitsel politikalar” ikinci derecede kolay müzakere başlıkları olarak kabul ediliyor. Adalet ve kişisel dolaşım “Malların serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı, şirketler hukuku, rekabet, ulaştırma, vergilendirme, enerji, istihdam ve sosyal politika” ise nispeten zor müzakere başlıklarını oluşturuyor. Müzakerelerin en zorlarını ise “tarım, çevre, adalet ve içişleri, kişilerin serbest dolaşımı, finansman ve bütçe, kurumlar” oluşturuyor. Söz konusu konu başlıkları arasında, AB bütçesinin yüzde 80’ini oluşturan tarım ve bölgesel politikalar, ayrıca adayların net katkılarını ve alacakları yardımları da kapsayan bütçe düzenlemeleri yer alıyor. Müzakere konu başlıklarının önemli bir kısmını ise ekonomi ağırlıklı teknik konular oluşturuyor. Üyeler nasıl yapılandırıldı? AB, müzakerelere hazırlık sürecinde aday ülkeleri tek tip bir idari yapılanmaya yönlendirmezken, her ülkede müzakere sürecinden ve koordinasyondan sorumlu geniş yetkilerle donatılmış bir kurum oluşturuldu. AB’ye sunulacak müzakere taslakları ilgili bakanlıklar ya da müzakere sürecinden sorumlu kurum bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından hazırlandı. Müzakereleri yürütmek üzere müzakere heyeti ve bir müzakere heyet başkanı belirlendi. Müzakere heyetinde konu başlığına göre ilgili bakanlık ve kurum temsilcileri yer alırken, genel olarak tüm müzakerelerde bir Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi ile aday ülkenin AB nezdindeki temsilcisi bulunuyor. Her ülkenin Milli Meclisi’nde AB işlerinden sorumlu bir komisyon/komite oluşturuldu. İdari teşkilatlanma şart! 2007 yılında AB’ye tam üye olması beklenen Romanya’nın Başmüzakerecisi Leonard Orban’a göre müzakereler öncesinde iyi bir idari teşkilatlanma, en önemli noktayı oluşturuyor. Romanya’daki Avrupa Entegrasyon Bakanlığı bünyesindeki baş müzakerecilik pozisyonunun altında iki müzakere genel müdürlüğü ve bunlara bağlı olarak 500 Avrupa danışmanının faaliyet gösterdiğini söyleyen Orban, baş müzakerecilik pozisyonunun, mesleki tecrübe, mesleki kapasite, bilgi ve yetenekler göz önüne alınarak belirlendiğini kaydetti. Önce müzakereci sonra AB komiseri AB’ye yeni üye olan ülkelerin başmüzakerecilerinin, birkaçı dışında hemen hemen hepsi, tam üyeliğin ardından AB Komisyonu üyesi makamlarına atandılar. Eski başmüzakerecilerin isimleri şöyle: “Çek Cumhuriyeti’nden Pavel Telicka (AB Komisyonu üyesi), Polonya’dan Danuta Hübner (AB Komisyonu üyesi), Letonya’dan Sandra Kalniete (AB Komisyonu üyesi), Slovakya’dan Jan Figel (AB Komisyonu üyesi), Litvanya’dan Dalia Grybauskaiete (AB Komisyonu üyesi), Slovenya’dan Janez Potocnik (AB Komisyonu üyesi), Macaristan’dan Endre Juhasz, Estonya’dan Alar Streiman. Romanya’dan Leonard Orban (halen başmüzakereci konumunda), Bulgaristan’dan Meglena Kuneva (halen başmüzakereci konumunda).
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT