BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Sen onlardan olursun!”

“Sen onlardan olursun!”

Hazreti Ebû Hüreyre’den nakil olunmuştur. Server-i kâinât Efendimiz buyurmuşlardır ki, “Bir kimse eşyâdan bir çift şeyi sadaka etse, fîsebîlillah Cennet kapılarından da’vet olunur.Hazreti Ebû Hüreyre’den nakil olunmuştur. Server-i kâinât Efendimiz buyurmuşlardır ki, “Bir kimse eşyâdan bir çift şeyi sadaka etse, fîsebîlillah Cennet kapılarından da’vet olunur. Cennet için kapılar vardır. Her kim ki namaz ehlindendir, namaz kapısından da’vet olunur. Her kim ki cihâd ehlindendir, cihâd kapısından da’vet olunur. Her kimse ki sadaka ehlindendir, sadaka kapısından da’vet olunur. Her kimse ki oruc ehlindendir, reyyân kapısından da’vet olunur.” Hazreti Ebû Bekir sordu ki, yâ Resûlallah! Bu kapıların herbirinden çağrılanlara bir müşkilât yoktur. Lâkin, bu kapıların hepsinden çağrılan kimse var mıdır. Resûl-i ekrem Efendimiz buyurdular ki, “Evet ümit ederim ki, sen o kimselerden olursun.” Bu hadîs-i şerîf, sahîh hadîs-i şerîflerdendir. Buhârî ve Müslim’de de vardır. Müslim şerhinde açıklanmıştır ki, hadîs-i şerifte bir çift sadaka etse, buyurdular. Bir çiftden murâd nedir. Bazıları iki at, iki köle, iki devedir dedi. Bazıları dedi ki, altın ile gümüş, yâ dirhem ile elbise, herhangi iki şey olarak açıklanmıştır. Bu hadîs-i şerifte Cennet kapılarının, dörtten fazlasını beyan buyurmadılar. Hem nasıl olduğunu da açıklamadılar. Lâkin malûmdur ki, Cennet’in sekiz kapısı vardır. Dört kapısının biri Tövbe kapısıdır. Biri gadabına hakim olanlar ve insanları af edenler kapısıdır. Biri rızâ gösterenler kapısıdır. Biri Eymen kapısıdır. Buhârî şârihi açıklamıştır ki, bir kimse bu hasletlerden bir haslet sâhibi olsa, o haslet kapısından çağrılsa, o kimseye bir müşkilât olmaz. Zîrâ, murâd Cennet’e girmektir. Lâkin cümle kapılardan çağrılmak, ikrâmdır. İstediğinden girmeye serbesttir. Hangisinden istersen oradan gir, demektir. Zîrâ cümlesinden girmek muhâldir. Lâkin, adı geçen şerhte demiştir ki, ben derim, ihtimâl var ki, Cennet bir kal’a gibidir ki, onu sekiz sur çevirir. Bazısı bazısından içeri, her bir surun kapısı vardır. O kapıdan çağrılan o iki sûrun arasında kalır. İkinci kapıdan çağrılan, ikinci ile üçüncü arasında kalır. Tâ sekizinci kapıdan çağrılan Cennet’in ortasına dâhil olmuş olur. Not: Bazı okuyucular, daha önce bu köşede yayınlanan “Peygamberler Tarihi” seri yazımızın tamamını nereden bulabiliriz, diye soruyorlar. Bu serinin ve daha önceki yazıların tamamına, mehmetoruc.com sitesinden ulaşılabilir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT