BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Huntington ne diyor?

Huntington ne diyor?

Medeniyetler Çatışması tezinin sahibi Amerikalı fikir adamı Huntington, Akbank’ın davetlisi olarak İstanbul’a geldi. Daha çok nutka benzer bir konferans verdi ki, söyledikleri, biribirini tutmaz, fütürolojiye bile aykırı düşen medyatik faraziyelerdi.Medeniyetler Çatışması tezinin sahibi Amerikalı fikir adamı Huntington, Akbank’ın davetlisi olarak İstanbul’a geldi. Daha çok nutka benzer bir konferans verdi ki, söyledikleri, biribirini tutmaz, fütürolojiye bile aykırı düşen medyatik faraziyelerdi. Birleşik Amerika’da -az mübalağa ile yazıyorum- hemen hemen devlet politikası hâline getirilen fikirleri, Doğu’da, İslâm dünyasında, epey fikir fukarası olan Türkiye’de de ciddi etkiler yapmıştı. Halbuki Huntington, tarih felsefesi yapacak bir kişi değildir. Zaten tarihçi değildir. Medeniyetler Çatışması, komünizm belâsının ve Sovyet heyûlâsının çöktüğü, insanlığın tam biraz nefes alacağını sandığı anda, barışı değil, savaşı, açık ve kesin savaşı öğütleyen bir tezdir. Cihan devleti Birleşik Amerika ile Avrupa’ya; başka kültürleri, Asya kültürlerini, bilhassa İslâm ülkelerini ortadan kaldırmayı, bunun kaçınılmaz bir çatışma olacağını telkin etmiştir. Hitler de böyle hayalî düşmanlar icad ederek İkinci Cihan Savaşı’nı çıkarmıştı. Ne oldu? Huntington keramet söyledi sanan Amerika, Buda heykellerini top ateşi ile kıran Afganistan Taliban’ının, tek iktidar aracı katliam olan Baasçı Saddam’ın üzerine gitti. Nasıl gitti? İnsan medeniyetinin ilk parıltılarını içeren Bağdad Müzesi’ni yağma ettirerek, Hazret-i Ali ve İmâm-ı Âzam türbelerine batarya ateşi açtırarak savaştı. Siyasî tarihçi olarak petrol mücadelesini anlarım. Ama Üçüncü Milenyum’da en gelişmiş dünya ülkesinin Taliban ve Saddam çizgisine düşmesini mazur göremem. Şimdi bu Huntington’ın, Türkiye Avrupa Birliği’ne girer de tezi çürür diye ödü kopuyor. Rusya’nın, hattâ Ukrayna’nın bile AB’ye giremeyeceğini iddia ediyor. Türkiye’ye devlet politikası tavsiye ediyor. Öğütlerinin ABD tarafından bile dinlemeye alınmasının verdiği cüretle Türkiye’ye, Rusya’ya, Ukrayna’ya haydi haydi politika hocalığına soyunuyor. Tarihçiler, şahsiyetlerin, eşlerinin ne kadar derinlemesine etkisinde kaldıklarını bilirler. Herhalde Prof. Huntington’ın Ermeni eşinin, AB üyesi bir Türkiye’nin 1915 palavralarını aşıp geçeceğinden ödü koptu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT