BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mustafa Hân ve “Zenta Bozgunu”

Mustafa Hân ve “Zenta Bozgunu”

Sultan İkinci Mustafa Hân, Avusturya’ya son ve kesin bir darbenin vurulması için yeni bir seferin lüzumuna inanıyordu. Ancak Elmas Mehmed Paşa ile Koca Câfer Paşa, Padişahı yanlış yola sevk etmişlerdi! Durum çok vahimdi!..1696 baharında “İkinci Avusturya Seferi”ne çıkan Sultan İkinci Mustafa Hân kumandasındaki Osmanlı ordusu, Saksonya Kralı Nalkıran Friedric ile General Heisler kumandasındaki düşman kuvvetleriyle 1696 yazında karşılaştı. 27 Ağustosta Olasch yakınlarında meydana gelen muhârebede şiddetli taarruzlar oldu. Düşman ordusu fazla dayanamayarak, yenildi. Muzaffer Pâdişâh Avusturya’ya son ve kesin bir darbenin vurulması için yeni bir seferin lüzumuna inanıyordu. Ancak 17 Haziran 1697’de bu maksatla çıkılan sefer, Sadrâzam Elmas Mehmed Paşa ile Tameşvar Muhâfızı Koca Câfer Paşanın Pâdişâh’ı yanlış yola sevk etmeleri sonucu “Zenta Bozgunu”na sebep oldu... Süvâriler Tameşvar’da... Bu savaşta Sadrâzam Elmas Mehmed Paşa ile on üç beylerbeyi ve binlerce asker şehit oldu. Sultan Mustafa Han süvâri kuvvetleriyle Tameşvar’a çekildi. Sadrazamlığa Amcazâde Hüseyin Paşayı getirdi. Zenta Vak’ası Osmanlı devlet adamlarını sulha taraftar hâle getirdi. Avusturya da harbe taraftar olmadığı için İngiliz ve Flemenk (Hollanda) elçilerinin tavassut teklifi her iki devletçe de kabul edildi. Karlofça’da antlaşma görüşmeleri devâm ederken, Sultan Mustafa Han, hudut tecâvüzlerine karşı serdar tâyin edilen Sadrâzam Amcazâde Hüseyin Paşa kumandasındaki yüz bin Osmanlı ve otuz bin Kırım askerini Belgrad’a gönderdi. Akdeniz, Karadeniz ve Tuna donanmaları yeni gemilerle takviye edilerek, harekete hazır hâle getirildi. Semendire ve Belgrad önlerinde bekleyen Osmanlı ordusu, uzun süren görüşmeler üzerine Kasım 1698’de geri döndü. Daha sonra da Avusturya, Venedik ve Lehistan, 26 Aralık 1699’da Karlofça Antlaşmasını imzâladı. Yeniçeriler ayaklandı! Sultan Mustafa Han, Karlofça Antlaşmasından sonra askerî ve mâlî teşkilâtlarda ıslâhat hareketlerine girişti. Ancak bilhassa Kapıkulu Ocakları arasında yapılan ıslâhâtlar Yeniçeri ve Sipâhilerin hoşuna gitmedi. Bâzı devlet adamlarının tahrikiyle başlayan ayaklanma sonunda Sultan Mustafa Han 22 Ağustos 1703’te tahttan indirildi. Hizmetleri ortadayken karşılaştığı bu durumdan dolayı çok müteessir olan Sultan, nihâyet 20 Aralık 1703’te vefât etti ve Yeni Câmi yanında Vâlide Sultan Türbesine defnedildi. Mekânı cennet olsun...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98466
  % -0.17
 • 5.726
  % -1.05
 • 6.6351
  % -1.01
 • 7.5661
  % -0.59
 • 226.294
  % -0.88
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT