BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Herkesle ilgilenirdi

Herkesle ilgilenirdi

Hazreti Ömer, Hazreti Ebû Bekir’e dedi ki: “Ey, Resûlullah’tan sonra, insanların en hayırlısı...” Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekir buyurdular ki: Âgâh ol yâ Ömer. Sen bana böyle söyledin fakat şu da bir gerçek ki, Resûlullah’tan işittim.Hazreti Ömer, Hazreti Ebû Bekir’e dedi ki: “Ey, Resûlullah’tan sonra, insanların en hayırlısı...” Bunun üzerine Hazreti Ebû Bekir buyurdular ki: Âgâh ol yâ Ömer. Sen bana böyle söyledin fakat şu da bir gerçek ki, Resûlullah’tan işittim. Buyurdular ki: “Ömer’den hayırlı bir kimse üzerine gün doğmamıştır.” Yine onun devamında Ukbe bin Âmir’den Nakledilir ki: Hazreti Resûlullah buyurdular: “Eğer benden sonra Peygamber gelmek ihtimâli olsa idi, Ömer bin Hattâb Peygamber olurdu.” Âlimler ittifâk etmişlerdir. Hazreti Ömer’den sonra, dünyada kimseye Hazreti Ömer dirliği gibi dirlik verilmedi. Kimse onun yoluna varamadı. Hilâfette Hazreti Ömer şöyle idi. Dicle nehri kenârında koyun güden çobanın, bir koyunu zâyi olsa, korkarım ki, onu Allahü teâlâ hazretleri niçin çobanın koyunlarını gözetmedin diye benden sorar, der idi. Rivâyet olunur ki, bir gün Hazreti Ömer öğle sıcağında kendisi, sadaka develerini bağlıyordu. Dediler, yâ Emîr-el-mü’minîn! Niçin sen kendin zahmet çekersin. Bir kişiye buyurun, o bağlasa, olmaz mı? Buyurdu ki: bunlar fakîrlerin hakkıdır. Çünkü, Allahü teâlâ beni bunlara çoban etti. Fakîrlerin işlerini kendim görmem lâzımdır. Zîrâ âhirette benden sorarlar. Bir kişi dedi ki: Yâ Emîr-el-mü’minîn! Sana yakın olanların işlerini sen kendin görürsün. Uzak olanların işini nasıl görürsün. Buyurdu ki: İnşâallahü teâlâ bir sene gezeceğim. Nice gücü yetmez, fakîr ve hastalar vardır. Kendim onların kapılarına varıp, ihtiyâçlarını göreceğim. Hazreti Ömer zamânında sâhipleri Müslüman olmayan bir ticâret kervanı gelip Medîne’nin yakınında konaklamıştı. Çok yorgun oldukları için hepsi derin bir uykuya dalmıştı. Hazreti Ömer bu kervandan haberdâr olunca, Eshâb-ı kirâmdan Abdurrahmân bin Avf’ı da yanına alıp, sabaha kadar kervanın etrâfında dolaşarak onlara herhangi bir zarar gelmemesi için bekledi. Kervanda bulunanlar ancak sabaha karşı bundan haberdâr oldular. Kendilerini bekleyen bu kişinin kim olduğunu merak ettiler. Sabaha karşı uzaklaşıp gittiklerini görünce, içlerinden biri tâkibe başladı. Hazreti Ömer’in mescide girip namaz kıldırmasından sonra merakla bu zât kimdir diye soran kimse, onun Müslümanların halîfesi olduğunu öğrenip kervanda bulunanlara giderek hâdiseyi anlattı. Kervandakiler; “Onun Müslüman olmayanlara yardımı böyle olursa, kimbilir Müslümanlara şefkati ve yardımı ne kadar çoktur. Onun dîni gerçekten hak dindir” dediler. Daha sonra da Hazreti Ömer’in huzûruna gidip hepsi Müslüman oldular.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98380
  % -0.92
 • 6.1084
  % -1.11
 • 7.1674
  % -1.43
 • 8.0382
  % -1.06
 • 235.035
  % -1.25
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT