BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Şairler Sultanı Bâki Efendi

Şairler Sultanı Bâki Efendi

1575’te Süleymaniye müderrisliğinden sonra kadılık hayatı başlar Bâki Efendi’nin... Sırasıyla Mekke, Medine, İstanbul Kadılığına tayin edilir. 1585’te Anadolu, 1591’de de Rumeli Kazaskeri olan Bâki, 1600’de vefat eder...Geniş bir ilme ve edebî kültüre sahip olan Bâki; ince bir zevkle, hassasiyetle seçtiği kelimelerle nazmı mücevher gibi işlemiş ve nazım diline yeni bir ahenk, yeni bir akıcılık getirmiş, nazım tekniğini mükemmelleştirmiştir. Kusursuz bir şekil güzelliği taşıyan şiirleri edebiyatımızda ayrı bir yer tutmaktadır. Bâki çok yazmaktan ziyade “iyi” yazmaya dikkat etmiş, sanata saygı göstererek söylediğini “mükemmel” söylemek istemiştir. “Güzel söz cevherdir!” Şöyle diyordu Bâki: “Çoğ olmaz bu tarza gazel Bâkiyâ /Güzel söz güherdür güher az olur...” Kibar, zarif tabiatlı Bâki, devrinde dilden dile dolaşan şiirleriyle, sadece İstanbul’da değil Anadolu’nun pek çok yerinde tanınıp seviliyordu. Fakat o “Sultanu’ş-şuâra” (Şairler Sultanı) tacı başına konulmasına rağmen asla tevazuu elden bırakmıyordu. O gururun insanları perişan eden nefis aldatması olduğunu biliyor ve bunu şöyle ifade ediyordu: “Saltanat tacın giyen âlemde mağrur olmasun/ Nice sultan börkin almışdur begüm bâd-ı hazan...” (Beyim! Bu dünyada saltanat tacı giyenler asla mağrur olmasın! Çünkü hazan rüzgârı nice sultan başlığını ve başını alıp götürmüştür.) Tevazuu yanında ciddiyetin de insana mükemmellik kazandıran değerlerden olduğunu bilir ve bunu hayatına tatbik eder büyük şair... Hakkın lutfuna dayanan ve sadece Hakka minnet etmeyi prensip edinen Bâki bu prensibi yüzündendir ki hayatta muvaffak olmuştur. Edirnekapı’da medfundur... Kazasker iken, 1600 yılında İstanbul’da Hakkın rahmetine kavuşan Bâki’nin cenaze namazı Fatih’te, Şeyhülislam Sunullah Efendi tarafından kıldırıldı. Kalabalık bir cemaatin iştirak ettiği cenazesi; Edirnekapı’da Lâliefendi Çeşmesi yakınında bulunan mezarlığa defnedilmiştir. Yazımızı onun, sanki mümtaz insanların başına gelen âkıbeti görür gibi söylediği şu beyitiyle bitirelim: “Kadrini seng-i musallada bilüp ey Bâki/ Durup el bağlayalar karşına yâran sâf sâf...”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT